Sa ciljem socio-ekonomskog osnaživanja i integracije žrtava mina i njihovih porodica u 11 minama ugroženih opština u BiH, u Banja Luci je otvorena likovna kolonija “Govorimo o sposobnostima!“ koja se organizuje u okviru projekta koji finansira Evropska unija. Događaj je okupio dvadesetak umjetnika sa i bez invaliditeta iz desetak minama ugroženih opština u Bosni i Hercegovini koji će slikati u periodu od 27. do 29. avgusta 2018. godine u parku Petar Koćić u Banja Luci.

Likovna kolonija žrtava mina u organizaciji HO World vision (FOTO)
Žrtva koja je ostala bez ruke, slika nogama

Slogan “Govorimo o sposobnostima!” – Umjetnici sa invaliditetom slikaju za BiH bez mina, barijera i žrtava – pod kojim se likovna kolonija odvija podsjeća na potrebu da se osigura bezbjedno (bez mina) okruženje, koje je pristupačno (bez barijera) preživjelim od mina i drugim osobama sa invaliditetom. Slogan takođe, ukazuje na potrebu da se, ne samo spriječe novi minski incidenti sa ljudskim žrtvama (bez žrtava), već da se osnaže žrtve mina i druge osobe sa invaliditetom, kako bi ostvarili prava i razvili svoje potencijale, te učestvovali u razvoju svojih zajednica kao potpuno integrisani građani.

Likovna kolonija žrtava mina u organizaciji HO World vision (FOTO)

U okviru aktivnosti  odvijala se jednodnevna dječja kolonija za 14 djece iz minama ugroženih opština Banovići, Lukavac i Petrovo kako bi podržala jednu od ključnih poruka likovne kolonije – “Sigurne zajednice za sigurno djetinjstvo”. Djeca – žrtve mina – ne smiju ostati zapostavljena. Broj djece stradale u minskim incidentima u BiH u posljednjoj deceniji se znatno smanjio, međutim barem 100.000 djece nastavlja da žive u zajednicama pogođenim minama, gdje je njihova sigurnost i pravo na sigurno djetinjstvo i dalje ugroženo.

Umjetnička djela nastala na likovnoj koloniji će u narednom periodu biti izložena u svih 11 projektnih opština, u cilju promocije prava, kapaciteta i kreativnih potencijala preživjelih od mina i osoba sa invaliditetom i podizanja svijesnosti javnosti o pitanjima koja se tiču uticaja mina i invalidnosti.

Likovna kolonija žrtava mina u organizaciji HO World vision (FOTO)

Likovna kolonija predstavlja samo jednu od aktivnosti koja se odvija u okviru projekta ‘Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH”, koji finansira Evropska unije u vrijednosti od oko 350.000 eura. Projekat provodi nevladina organizacija World Vision u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca „UDAS“