Lovačko udruženje “Javor” Srebrenica: I love i čuvaju divljač (FOTO)

Lovačko udruženje “Javor” iz Srebrenice raspolaže lovnom površinom ubjedljivo najvećom na području regije Birač. Lovište se prostire na 42.566 hektara, bogato je šumskim kompleksom, sa obiljem biljnih i životinjskih vrsta.

Lovačko udruženje “Javor” Srebrenica: I love i čuvaju divljač (FOTO)

Na ovim terenima najviše je prisutna visoka divljač, prije svega divlje svinje, zatim srneća populacija, te medvjed i zec. Takođe, nastanjen je vuk, lisica, kuna, divlja mačka i jazavac.

– U našem lovištu ima mnogo divljači, posebno plemenite, za čije brojno stanje su ponajviše zaslužni naši lovci – kazuje sekretar LU “Javor” Miroljub Cvjetinović.

Inače, LU “Javor” ima bogatu i dugu tradiciju organizovanog lova u opštini Srebrenica. Trenutno okuplja 216 članova u šest sekcija, teritorijalno raspoređenih na gotovo cjelokupnom području ove opštine.

Lovci iz Srebrenice, primarno svojim aktivnostima, koje se ogledaju u konkretnim akcijama na uređenju lovišta, izgradnji novih lovno-tehničkih i održavanju postojećih lovnouzgojnih objekata i posebno kontinuiranoj aktivnosti u pogledu zaštite i očuvanja fonda divljači, doprinijeli su da je lov sve popularniji u ovoj sredini, što pokazuje i sve veće interesovanje lovaca sa drugih područja koji dolaze u lov u Srebrenicu.

Lovačko udruženje “Javor” Srebrenica: I love i čuvaju divljač (FOTO)

– Sigurno da u našem lovištu postoje značajni resursi za razvoj lovnog turizma, što bi trebalo iskoristiti, posebno ako imamo u vidu potencijale posebnog lovišta “Sušica”, na koje se naslanjamo s lovnom površinom – naglašava Cvjetinović.

Plato opštine Srebrenica je, zapravo, stanište velikog broja divljih svinja, tako da je, prema riječima sekretara Lovačkog udruženja “Javor”, jedan broj ove vrste divljači predviđen i za komercijalni lov.

– U našem lovištu ima više od 300 divljih svinja, a godišnjim planom korišćenja lovišta predviđeno je da se odstrijeli 89 komada. Među lovcima postoji zainteresovanost za komercijalni lov divljih svinja – ističe Cvjetinović.

Lovištu “Javora” gravitira i 12 medvjeda. Ima ih na čitavom području, ali njihovo osnovno stanište je u višim predjelima opštine, na prostoru Kragljivode i Osata, gdje nadmorska visina dostiže od 800 do 900 metara.

– Izgradili smo “mrcinište” za medvjede, odnosno mjesto gdje im tokom čitave godine ostavljamo hranu – kaže Cvjetinović, dodajući da je godišnjim planom korišćenja lovišta predviđen odstrel dva medvjeda, prije svega u komercijalne svrhe.

Lovačko udruženje “Javor” Srebrenica: I love i čuvaju divljač (FOTO)

Konstantnim ulaganjem u lovište obnovljena je i lovna infrastruktura, koja je devastirana u proteklom ratu. Lovačko udruženje danas raspolaže sa četiri lovačke kuće i dva lovačka doma. Jedan lovački dom se nalazi u blizini Srebrenice, dok je drugi 25 kilometara udaljen od opštinskog centra, na putu prema Skelanima, u naselju Vitez.

Lovačko udruženje “Javor” jedino na području regije Birač posjeduje lovno strelište za gađenje glinenih golubova.

– Imamo mašinu za gađanje meta u pokretu, gdje svake godine, u okviru Kulturno-sportske i privredne manifestacije “Dani Srebrenice”, organizujemo takmičenje u ovoj sportskoj disciplini. “Drinska liga” je postala veoma popularna među lovcima iz Srebrenice, Bratunca, Bajine Bašte, Ljubovije, Tuzle, Srebrenika i drugih mjesta, tako da je ovo takmičenje i svojevrsna prilika za druženje i razvijanje prijateljstva među ljubiteljima lova i prirode – ističe Cvjetinović.

Lovačko udruženje “Javor” Srebrenica: I love i čuvaju divljač (FOTO)

Sekretar LU “Javor” naglašava dobru saradnju sa lokalnom zajednicom, prije svega sa SO Srebrenica i Stanicom policije u ovom mjestu. Ovdašnji lovci posebno su ponosni na saradnju s lovcima u okruženju, prvenstveno s kolegama iz regije Birač, zatim s lovcima u susjednim prekodrinskim opštinama Bajina Bašta i Ljubovija, a ne izostaje ni saradnja sa lovcima iz FBiH.

– Takođe, naše lovačko udruženje njeguje uspješnu saradnju i sa lovcima iz Jagodine – navodi Cvjetinović, dodajući da se druženja lovaca uglavnom odvijaju tokom lovačkih zabava i zajedničkog učešća u lovu.

U zimskom periodu, kada su snijeg i hladno vrijeme, članovi LU “Javor” redovno prihranjuju divljač većom količinom sijena, kukuruza, kamene soli, kao i drugom hranom. U prvoj polovini januara u pojedinim dijelovima Srebrenice nanosi snijega iznosili su i preko metar visine.

Na najkritičnijim područjima, kako kaže naš sagovornik, posebno je angažovana lovočuvarska služba, kako bi se zaštitila divljač. Prema riječima Cvjetinovića, za ovu zimu je obezbijeđeno oko dvije tone kukuruza i oko 500 kilograma kamene soli, te obnovljena solila i hranilišta za prihranu divljači.

– Briga o divljači je naš primarni zadatak u ovom periodu. Aktuelno stanje u lovištu bilo je dominantno i na posljednjoj sjednici Upravnog odbora našeg udruženja – kazuje Miroljub Cvjetinović.

Lovačko udruženje “Javor” Srebrenica: I love i čuvaju divljač (FOTO)

Radi zaštite divljači, dogovoreno je da se organizuje hajka na vuka, s obzirom na brojnost ovih predatora na ovim prostorima. Kako kažu u LU “Javor”, u rijetko naseljenim planinskim selima ove opštine, opasanim visokim šumama, čopori vukova se često pojavljuju i pričinjavaju veliku štetu stočarima. Računa se da je na području ove opštine prisutno desetak vukova, tako da će se njihova brojnost pokušati smanjiti organizovanjem hajke krajem februara.

Pomoć Vlade i LSRS
Vlada Republike Srpske, preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Lovačkog saveza, obezbijedila je vrijednu donaciju i za LU “Javor” iz Srebrenice. Kako nam je rekao Miroljub Cvjetinović, lovište srebreničkih lovaca postalo je bogatije za dvije visoke čeke zatvorenog tipa namijenjene za komercijalni lov, zatim dvije nadzorne kamere i jednu automatsku hranilicu za prihranu divljači. Vrijednost ovog projekta je oko 5.500 KM.

Upravni odbor
Upravni odbor LU “Javor” broji devet članova. Predsjednik je Duško Nešković, a članovi su Tihomir Jovanović, Dobrisav Stanojević, Admir Gabeljić, Damljan Simić, Nebojša Rakić, Danilo Petrović, Slaviša Živanović i Nebojša Maksimović. Predsjednik Skupštine lovačkog udruženja je Miloš Vukosavljević.

Lovište “Sušica”
Jedno od najatraktivnijih lovišta, kako u regiji Birač, tako i u BiH, zasigurno je posebno lovište “Sušica”, kojim gazduje ŠG “Drina” iz Srebrenice.

Lovačko udruženje “Javor” Srebrenica: I love i čuvaju divljač (FOTO)

Kako nam je rekao upravnik lova i ribolova u ŠG “Drina” Marijan Tadić, lovište “Sušica” prostire se na blizu 9.000 hektara, naslanjajući se jednim svojim dijelom na jezero Perućac, odnosno kanjon rijeke Drine.

– Posebno lovište “Sušica” je bogato divokozama, srnećom divljači, divljim svinjama, mrkim medvjedom, raspolaže određenom lovnoturističkom infrastrukturom, kao što su staze za šetnju, čeke za osmatranje i lov divljači – kaže Tadić, najavljujući oživljavanje ovog lovišta u pogledu turističke ponude, ali i komercijalnog lova.

(LovciRS)

Pročitaj i ovo...
Loading...