Monodrama „BOG“ je urađena po tekstu Matije Bećkovića. Tekst je sastavljen od poema „Lako je drugijema“,“Ne znaš ti njig“,“Ne daj se junački sine“,i ključna poema ove monodrame,u kojoj je veći deo teksta korišten,jeste poema „Bogojavljenje“.

Monodrama „BOG“ je urađena po tekstu Matije Bećkovića.Tekst je sastavljen od poema „Lako je drugijema“,“Ne znaš ti njig“,“Ne daj se junački sine“,i ključna poema ove monodrame,u kojoj je veći deo teksta korišten,jeste poema „Bogojavljenje“.  U monodrami pored prvog lika koji je neka vrsta lamentatora i naratora,čoveku  kome je sve dozlogrdilo,i koji govori da je njemu najteže a da je drugima lako zato što su bez imena, obraza,bez pameti,što samim tim aludira na nevjernike.I tako on iz nekog svog besa,očaja,i nemoći  koji je samo njemu poznat priziva Boga,i zamišlja kako bi to izgledalo kad bi se on zaista pojavio.  On zna šta bi bilo ko da očima gleda“Prvi bi ga ko i svakoga i zadovijek zaustavio Nenada Šakov zdravicom“.Nakon Nenada Šakova u monodrami se pojavljuje još 7 likova sa različitim karakterima, kojim glumac suptilno i znalački prikazuje publici i dočarava ljude iz naroda koji imaju crtu tragikomičnosti što bi se moglo reći da ova monodrama spada u žanr tragikomedije. Likovi u monodrami su podeljeni na četnike i partizane,i većina likova je u konfrontaciji sa Bogom,dok se neki kaju i shvataju smisao živoga i istinitog Boga.Jedan od takvih govori „Sad je jasno da ima Boga,a da bi čoek u Boga vjerovo zati mu je Bog najpotrebni“ što je na neki način i poruka autora ove monodrame. Trajanje predstave 45 minuta

U monodrami pored prvog lika koji je neka vrsta lamentatora i naratora,čoveku kome je sve dozlogrdilo,i koji govori da je njemu najteže a da je drugima lako zato što su bez imena, obraza,bez pameti,što samim tim aludira na nevjernike.I tako on iz nekog svog besa,očaja,i nemoći koji je samo njemu poznat priziva Boga,i zamišlja kako bi to izgledalo kad bi se on zaista pojavio.

On zna šta bi bilo ko da očima gleda“Prvi bi ga ko i svakoga i zadovijek zaustavio Nenada Šakov zdravicom“.Nakon Nenada Šakova u monodrami se pojavljuje još 7 likova sa različitim karakterima, kojim glumac suptilno i znalački prikazuje publici i dočarava ljude iz naroda koji imaju crtu tragikomičnosti što bi se moglo reći da ova monodrama spada u žanr tragikomedije. Likovi u monodrami su podeljeni na četnike i partizane,i većina likova je u konfrontaciji sa Bogom,dok se neki kaju i shvataju smisao živoga i istinitog Boga.Jedan od takvih govori „Sad je jasno da ima Boga,a da bi čoek u Boga vjerovo zati mu je Bog najpotrebni“ što je na neki način i poruka autora ove monodrame.

Dom omladine Zvornik 13.maja od 20 sati.
Trajanje predstave 45 minuta.