Na 26. redovnoj sjednici Skupštine grada usvojen finansijski izvještaj za prošlu godinu, odluke o higijeničarskoj službi, postavljanju reklamnih kanti…

Danas je održana 26. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj su odbornici jednoglasno usvojili Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Zvornika za period 1. januar-31. decembar 2018. godine prema kome su ukupni prihodi i primici veći od rashoda i izdataka za 294.065 KM.

Na 26. redovnoj sjednici Skupštine grada usvojen finansijski izvještaj za prošlu godinu, odluke o higijeničarskoj službi, postavljanju reklamnih kanti...

loading...

Ukupna budžetska sredstva, transferi, primici/prilivi za 2018. godinu izvršena su sa 24.492.524 KM. Poreski prihodi ostvareni su u iznosu od 16.037.964 KM, neporeski u iznosu 2.384.063 KM, transferi 2.018.308 KM, primici za nefinansijsku imovinu 391.839 KM, primici od finansijske imovine 117.383 KM, primici od zaduživanja 3.078.931 KM, neiskorištena sredstva po osnovu obveznica iz prethodne godine 297.288 KM i ostali primici u iznosu 166.748 KM. Rashodi su izvršeni u iznosu od 24.198.459 KM.

Na današnjoj sjednici jednoglasno su usvojeni i Odluka o godišnjem finansijskom izvještaju Grada Zvornika za 2018. godinu, kao i Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Zvornik za period 01. januar -31. mart 2019. godine.

Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović istakao je zadovoljstvo Izvještajem o izvršenju budžeta za prošlu godinu, prije svega jer je ostvaren suficit. On je napomenuo da su poreski i neporeski prihodi ostvareni sa preko 97 posto, te da su rashodi izvršavani sa prihodima, odnosno domaćinski se poslovalo.

loading...

– Kad je riječ o prva tri mjeseca ove godine mi smo iz budžeta morali izdvajati značajnija sredstva za našu gradsku toplanu da ne bi povećavali cijenu grijanja sugrađanima, to je dodatno opteretilo budžet, ali očekujemo da u toku godine dođe do uravnoteženja prihoda i rashoda i da ostvarimo suficit i u 2019. godini – rekao je Ivanović.

Usvojena je i Odluka o davanju garancije na kreditno zaduženje preduzeću „Zvornik stan“ kod poslovne banke za finansiranje prenesenih obaveza u 2019. godinu i refinansiranje postejećeg duga iz kreditnih sredstava.

I Odluka o dodjeli lokacija za postavljanje reklamnih kanti je usvojena, a njome je definisano da će se pod uslovima i na način propisan ovom odlukom sprovesti licitacija za dodjelu 11 lokacija za postavljanje reklamnih kanti za odlaganje otpada na šetalištu u Ulici Svetog Save od robne kuće do “Zvornik stana“.

Na dnevnom redu današnje sjednice našla se i Odluka o organizaciji i radu higijeničarske službe na području grada Zvornika koja je jednoglasno usvojena, a kojom se regulišu postupak i radnje koje se preduzimaju sa neregistrovanim i prekobrojnim psima, mačkama, kao i organizacija i način rada Higijeničarske službe na području grada Zvornik.

Usvojena je i Informacija o radu JP „Regionalna deponija“ doo Zvornik u 2018. godini, te Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Komisije za sprovođenje Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Zvornik, kao i Odluka o pristupanju izmjeni dijela regulacionog plana užeg urbanog područja grada.

(Zvornicki.ba)

Podijelite nas :

loading...