Na uređenom dječijem igralištu kod zgrade B-2 tokom tri dana održani su javni sportski časovi na kojima je više od 100 djece uz podršku profesora fizičke kulture Jelenka Lukića imalo priliku da se upozna kako da na pravilan način provedu vrijeme na igralištu.

Na uređenom igralištu kod zgrade B-2 održana tri javna sportska časa

Kroz javne sportske časove djeci je prikazano da mogu, na organizovan način i kroz igru, kreativno i zdravo koristiti igralište.

Dječije igralište je uređeno u okviru projekta „Fizička aktivnost u zajednici“ koji je realizovala Gradska uprava Zvornik grant sredstvima dodijeljenim iz Projekta „Smanjenje faktora zdravstvenih rizika u BiH“ – dio B za Republiku Srpsku. Izvršena je reparacija postojećih dječijih sprava, postavljanje su tri nove, a takođe je postavljena bezbjedna (gumena) podloga, te klupe i kante.