U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Zakonom o Danu Republike Srpske i Odlukom o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske kao republički praznici obilježavaju se Nova godina /neradni dani su 1. i 2. januar/ i 9. januar.

Ljetne baše ove godine u Zvorniku rekordno dugo u funkciji

Pravoslavni Božić je vjerski praznik koji se praznuje na Badnji dan i dan Božića, 6. i 7. januara.

U dane praznika ne rade republički/entiteski organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Prema gradskoj Odluci o radnom vremenu u dane praznika dužni su da rade: zdravstvene ustanove, apoteke i preduzeća za snabdijevanje vodom, električnom energijom, prevoz putnika, preduzeća za održavanje puteva i vatrogasna jedinica.

U ovim preduzećima, ustanovama i organizacijama obavezno je organizovanje rada i dežurstva u obimu potrebnom za funkcionisanje njihove osnovne djelatnosti i za pružanje neophodnih usluga građanima. Preduzeća, ustanove i organizacije koje u redovnim aktivnostima imaju organizovan rad za neradne dane, nisu obavezna da utvrde povećan obim rada i dežurstva utvrđen ovom Odlukom.

Gradskom Odlukom definisano je da u dane  praznika 1. 2. i 9. januara do 15:00 sati mogu da rade prodajni objekti pretežno prehrambene robe, kao i kiosci za prodaju štampe, butici, prodavnice cvijeća, frizeri i uslužne djelatnosti, radionice održavanja i popravke motornih vozila.

U dane ovih praznika mogu da rade ugostiteljski objekti u radnom vremenu za redovne radne dane utvrđenim Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području grada Zvornik.

Ugostiteljski objekti mogu da rade neograničeno 31. decembra na 1. januar, a 1. na 2. januar do 03:00 časa, uz uslov da se ne nalaze u stambeno-poslovnom objektu.

U dane vjerskih praznika 6. i 7. januara sva pravna lica i preduzetnici mogu da rade u skladu sa radnim vremenom za redovne radne dane.

(zvornicki.ba)