Danas je održana 15. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj su odbornici nakon izmjenai dopuna dnevnog reda raspravljali o 10. Tačaka.

Održana 15. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika

 

Na sjednici Skupštine grada Zvornika koja je trajala nešto manje od dva sata odbornici su usvojili Odluku o komunalnim djelatnostima kojom se utvrđuju uslovi i način obavljanja komunalnih djelatnosti, materijalni, tehnički i drugi uslovi za finansiranje, razvoj, izgradnju i održavanje komunalnih objekata, uslovi za funkcionisanje i tehničko-tehnološko jedinstvo sistema i uređaja. Odlukom se utvrđuju i opšti uslovi koje sadrži ugovor između davaoca i korisnika komunalne usluge, uslovi za korišćenje i prestanak korišćenja komunalne usluge, subvencionisanje cijena komunalnih usluga i jedinicu obračuna za svaku vrstu komunalne usluge i način naplate komunalnih usluga.

Odbornici su usvojili i Plan utroška sredstava od koncesionih naknada za 2018.godinu.
Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović je rekao da je u budžetu Grada Zvornika planiran iznos od koncesionih naknada za ovu godinu 100.000 KM .

“Planom je utvrđeno da će se od ovih sredstava 70.000 KM utrošiti na rekonstrukciju infrastrukture u mjesnim zajednicama, te 30.000 KM za zaštitu životne sredine.” istakao je Ivanović

Gradska Skupština je jednoglasno usvojila i izvještaje o radu sa finansijskim izvještajem za 2017. godinu ustanova čiji je osnivač Grad Zvornik ( „Dom zdravlja“, RSC „Zvornik“, Dječiji vrtić „Naša radost“, Narodna biblioteka i muzejska zbirka, „Centar za socijalni rad“, „Dom omladine“, Turistička organizacija, „Dom za starija lica“, Kiseljak.)

(Radioosvit)