Prenosimo tekst u potpunosti upućen od strane zvorničke bolnice za sve roditelje zvorničkih mališana.

Poziv za registraciju u timove lekara specijalista pedijatrije JZU Bolnica Zvornik

Poštovani roditelji!
Pozivate se da izvršite izbor lekara specijaliste pedijatrije i registrujete vaše dete u timove JZU Bolnice Zvornik.

JZU Bolnica Zvornik formira 2 (dva) tima sa specijalistima pedijatrije:
dr Željka Popović
dr Vera Tanacković

Pravo na usluge specijaliste pedijatrije ima dete do navršenih 6 (šest) godina života.

Detaljnija obaveštenja možete dobiti na telefon:066/660-010

Za decu koja su već registrovana u druge timove, moguće je izvršiti preregistraciju. Promenu izabranog doktora roditelj/zakonski zastupnik može da izvrši do 31.12.2018.godine.

Preregistracija izabranog lekara specijaliste pedijatrije moguća je i nakon 31.12.2018. u slučajevima koji su propisani članom 21. Pravilnika o izmenama pravilnika o sadržaju, obimu i načinu stvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu RS.

Izbor lekara specijaliste pedijatrije možete izvršiti u prostorijama uprave JZU Bolnica Zvornik. (Novi objekat 4. sprat, kancelarija preko puta lifta)