Udruženje Međunarodni forum solidarnosti-Emmaus poziva sve zainteresovane volontere da se prijave za volontiranje na projektu „Stariji brat, starija sestra“.

Poziv za volontiranje u projektu „Stariji brat, starija sestra“

Stariji brat, starija sestra je mentorski program Fondacije za razvoj i podršku mentorskih programa namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta, između 6 – 14 godine u kojem se povezuju djeca (mlađa sestra/brat) sa volonterom (stariji brat/sestra) s ciljem razvijanja kvalitetnog, brižnog i podržavajućeg odnosa. Taj se cilj ostvaruje putem dva oblika: rad volontera s djetetom i rad stručnjaka s volonterima. Volonteri se osnažuju za mentorski rad s djecom i kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme, te imaju mogućnost jačanja socijalnih vještina.

Uzimajući u obzir dosadašnja pozitivna iskustva koja imamo u radu sa djecom korisnicima Internatskog smještaja, Centra za djecu i mlade, te kroz iskusvo u radu s djecom koja su uključena u različite programe i aktivnosti koje provodimo pri Dnevnim centrima za djecu u Srebrenici, Zvorniku i Doboju, Međunarodni forum solidarnosti – Emmaus uz podršku Fondacije za razvoj mentorskih programa Stariji brat, starija sestra započinje sa provedbom programa Stariji brat, starija sestra, te ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane volontere da se prijave za učešće na projektu.

POSTANI STARIJI BRAT ILI STARIJA SESTRA

Ako želiš jednom djetetu…

  • biti prijatelj i na taj način mu priuštiti lijepe, radosne i posebne trenutke u životu
  • pružiti podršku, izgraditi odnos povjerenja i pomoći da se zdravo razvija unatoč teškoj porodičnoj situaciji
  • omogućiti da kroz druženje sa tobom na lijep i koristan način provede dio svog slobodnog vremena
  • omogućiti da kroz druženje sa drugom djecom i volonterima širi svoju socijalnu mrežu

 Ako si …

  • od 20 do 30 godina starosti
  • spreman/na na 20 sati mjesečno volonterskog rada

 … Onda si spreman/na da i ti budeš volonter/ka projekta Stariji brat, starija sestra

Volonterski angažman u projektu „Stariji brat, starija sestra“ obuhvata

  • edukaciju koja će te pripremiti za tvoju ulogu „starije sestre ili starijeg brata“
  • sedmično druženje sa djetetom tokom jedne školske godine
  • savjetodavne sastanke sa stručnjakom u grupi volontera, s ciljem pružanja podrške u radu sa djecom
  • druženje sa drugom djecom i volonterima kroz radionice, posjete kulturnim i sportskim događajima

 Kako se prijaviti?

Prijava i upitnik za volontiranje

Rok za dostavljenje prijava je 21.10.2019. godine.

Za dodatne informacije obratite se na broj telefona: 035 726 690 ili e-mail: [email protected]