Prisvajanjem više od tri stotine uplata od građana za komunalne i druge račune ona je za manje od godinu sebi pribavila više od 17 hiljada KM.

7788af9aa2f5e1141fd7e9649745e95b

Osnovni sud u Brčkom istovremeno ju je osudio po obje optužnice Tužilaštva Distrikta, koje su je teretile za ova koruptivna krivična djela, obavezujući je da poslodavcu, JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, nadoknadi ukupnu štetu.

Tužilaštvo Distrikta podiglo je u kratkom vremenskom razmaku dvije optužnice protiv Gorane D. zbog sumnje da je kao šefica pošte u Gornjem Rahiću, pri JP BH Pošta, zadržavala za sebe novac koji je primala po osnovu uplata fizičkih lica. Ona je prvobitno optužena za zadržavanje više od tri stotine pojedinačnih uplata za komunalne i slične usluge tokom 2017. i 2018. godine, a potom i za prisvajanje većeg broja uplata od korisnika usluga za račune BH Telecoma i porezne obaveze u istom periodu.

Potvrde o plaćanju je ovjeravala poštanskim žigom i predavala korisnicima usluga kao potvrdu o urednom plaćanju, a zatim je zaprimljeni novac zadržavala za sebe. Tako prisvojeni iznos od 17.358,73 KM ona je, prema presudi, u cijelosti obavezna nadoknaditi poslodavcu koji je ranije obeštetio korisnike.

Pravosnažnom presudom Osnovnog suda Distrikta Gorani D. je najprije utvrđena kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i petnaest dana za krivično djelo pronevjere, a potom joj je i za blaži oblik ovog djela utvrđena istovrsna kazna od trideset dana.

Sud joj je naposljetku izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca, koja će se izvršiti ako za šest mjeseci ne vrati poslodavcu iznos prisvojenog novca ili ako tokom dvije godine počini novo krivično djelo, saopćeno je iz brčanskog Tužilaštva.