U okviru priprema za početak školske 2019/2020 godine uprava škole je izvršila nabavku opreme za praktičnu nastavu i vežbe u strukama Mašinstvo i obrada metala i Elektrotehnika.

Stigla savremena oprema za praktičnu nastavu u TŠC Karakaj
Dio opreme koja je stigla

Da bismo stvorili stručan i kvalifikovan kadar neophodno je učenicima pružiti kvalitetnu teorijsku i praktičnu nastavu. Vođeni tim motom čelni ljudi škole neprestano rade na stvaranju što boljih uslova za profesore i učenike. Prateći trendove u strukama Mašinstvo i obrada metala i Elektrotehnika škola je nabavila savremenu opremu za kabinete za stručnu praksu. Sa detaljima nove nabavke upoznao nas je direktor JU TŠC Zvornik Goran Grujić.

– Nabavljeni su aparati za varenje (4 komada), Programabilni logički kontroler sa pratećom opremom, dva aparata za precizno lemljenje, veća količina repromaterijala za vežbe iz Elektrotehnike, projektor i platno, kao i 2 računara.

Grujić je istakao da škola kontinuirano radi na poboljšanju kvaliteta nastave.

Stigla savremena oprema za praktičnu nastavu u TŠC Karakaj

Pored opremanja školskih kabineta, uprava škole je postigla dogovor o nastavku veoma uspešne saradnje sa najvećim firmama iz naše regije, tako da će naši učenici i u narednom periodu imati mogućnost da uče od najboljih u svojim oblastima. Potpisan je ugovor sa Aluminom o izvođenju praktične nastave za 82 učenika škole iz struka: Saobraćaj, Elektrotehnika i Mašinstvo i obrada metala. Osim u Alumini, učenici će praktičnu nastavu obavljati i u firmama: AKS DOO, Zvornik-putevi, Putevi Zvornik, Poštama Srpske i drugim.

Direktor škole je dodao i da će učenici hemijske struke i dalje laboratorijske vežbe odrađivati u laboratorijama Tehnološkog fakulteta, sa kojim nastavljamo odličnu saradnju započetu prošle godine.

(Zvornicki.ba)