Monday, June 1#OSTANIKUĆI I © ZVORNIČKI.BA

Tag: ministar edin ramic

Vanredno stanje stupa na snagu sutra, nema veta bošnjačkih zastupnika, javnosti se obratio Edin Ramić

Vanredno stanje stupa na snagu sutra, nema veta bošnjačkih zastupnika, javnosti se obratio Edin Ramić

BiH, NAJNOVIJE, VIJESTI
Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, potpredsjedavajući Vijeća naroda Srpske iz reda bošnjačkog naroda Mihnet Okić i poslanik u Narodnoj skupštini Edin Ramić razriješili su danas dileme u pogledu uvođenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srpske, čime su se stvorile pretpostavke da odluka stupi na snagu. Na sastanku u Palati Republike je dogovoreno da će pomenuta odluka stupiti na snagu bez pokretanja postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa od strane Kluba bošnjačkih delegata u Vijeću naroda Republike Srpske, saopšteno je iz Bioroa predsjednika Srpske za odnose sa javnošću. Cvijanovićeva, Okić i Ramić su razgovarali i o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje institucije Srpske preduzimaju u cilju saniranja posljedica uzrokovanih pojavom virusa korona.
Podrška razvoju start up (početnog biznisa) povratnika

Podrška razvoju start up (početnog biznisa) povratnika

BiH, BIZNIS, NAJNOVIJE, VIJESTI, ZVORNIK
Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (,Sluzbene novine FBiH”, broj: 15/05), i Programa – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika broj: 03-32-3- 41 /20 od 16.03.2020 g., a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2020 godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje JAVNI POZIV za učešće u programu podrške projektima održivog povratka – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2020. godini I – PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika nepovratnih sredstava koja se dodjeljuju obrtnicima/samostalnim poduzetnicima i MSP (mal
Ministar Edin Ramić svoju platu donirao za projekat “Jedan obrok dnevno” Zvornik-Srebrenica koji realizuje MFS Emmaus

Ministar Edin Ramić svoju platu donirao za projekat “Jedan obrok dnevno” Zvornik-Srebrenica koji realizuje MFS Emmaus

NAJNOVIJE, VIJESTI, ZVORNIK
Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić odrekao se dijela plaće u korist humanitarne organizacije Međunarodni forum solidarnosti MFS Emmaus za projekat "Jedan obrok dnevno" Zvornik-Srebrenica. Slijedom primjera predsjednika SDA BiH i zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Bakira Izetbegovića, potpredsjednika SDA i člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića u odricanju dijela plate za potrebe najugoženijih, u ovom teškom stanju, isto je učinio i aktuelni ministar raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Edin Ramić. Svoju platu doznačio je humanitarnoj organizaciji MFS EMMAUS koja vodi brigu o povratnicima, a posebnu aktivnost provode kroz projekt "Jedan obrok dnevno" u Zvorniku i Srebrenici, gdje posjećujući stare i iznemogle osobe na kućne adrese dostavljaju
Federalno ministarstvo raspisalo Javni poziv za Malu privredu – 2020/21. godinu

Federalno ministarstvo raspisalo Javni poziv za Malu privredu – 2020/21. godinu

BiH, BIZNIS, VIJESTI
Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federacìji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, broj: 15/05), i Programa zapošljavanja povratnika u maloj privredi broj: 03-32-3-39/20 od 12.03.2020. godine , a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2020. i 2021. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje JAVNI POZIV za učeśće u Programu “Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2020. i 2021. godinu“ – PREDMET JAVNOG POZIVA Prikupljanje Prijava za odabir korisnika nepovratnih finansijskih sredstava, u skladu sa Programom “Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2020. i 2021. godinu, broj: 03-32-3-39/20 od 12.03.2020
Pripravnički staž za 75 pripravnika i podrška za 46 firmi u početnoj fazi poslovanja

Pripravnički staž za 75 pripravnika i podrška za 46 firmi u početnoj fazi poslovanja

BiH, BIZNIS, NAJNOVIJE, VIJESTI
Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica dr.sci.Edin Ramić danas je u Sarajevu potpisao i uručio ugovore za 75 povratnika sa visokom stručnom spremom radi obavljanja pripravničkog staža te ugovore za 46 poslovnih subjekata u povratničkim sredinama, a koji se nalaze u početnoj fazi poslovanja (start-up biznisi). Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica ove programe provodi s ciljem zapošljavanja povratnika, posebno mladih obrazovanih kadrova, a na osnovu raspisanog javnog poziva. Za njihovu realizaciju u Budžetu za 2019. godinu osiguralo je sredstva u ukupnom iznosu od preko 750.000 KM. “Ovim programima naš cilj je pružiti mladim povratnicima priliku da steknu prva radna iskustva i unaprijede svoja profesionalna znanja, ali i podržati njihove poslovne ideje. Kr