Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH utvrdilo je Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva odbrane BiH, radi usklađivanja sa zaključkom Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH.

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Sifet Podžić kazao je za Klix.ba da je upoznat o zahtjevu, jer su još u junu ove godine sugerisali ministrici odbrane Marini Pendeš da pošalje prijedlog zakona.

“Većina u Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost smatra zahtjev opravdanim i mislim da će taj prijedlog dobiti podršku u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine”, kazao je Podžić za Klix.ba.

U narednih 10 godina BiH bi trebala uložiti 500 miliona KM, a samo slijedeće godine 65 miliona KM za modernizaciju vojske i opreme. To podrazumijeva nabavku novih helikoptera, transportera, drugog naoružanja i vojne opreme. Po svemu sudeći plan je modernizacija, ali produženje roka trajanja profesionalne vojne službe do 40. godine starosti.
Član Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Mario Karamatić izjavio je za Klix.ba da su vojnici do sada imali priku da do 35. godine ostanu u službi i onda bi završavali na cesti.

“Ovo produženje trajanja službe vojnika do navršenih 40 godina, ako prođe, imajući u vidu i beneficirani radni staž, vjerovatno će osigurati lakšu popunu mjesta pripadnika Oružanih snaga BiH. Trenutno imamo velikih problema s ljudima iz hrvatske komponente, tako da bi to trebalo da bude jedan korak naprijed u funkcioniranju Ministarstva odbrane i Oružanih snaga”, kazao je Karamatić.

Objasnio je da NATO nema negativno mišljenje o navedenom prijedlogu zakona i da svaka zemlja samostalno o tome odlučuje.

“To nam definitivno neće naškoditi pri aktiviranju MAP-a i NATO puta”, rekao je Karamatić za Klix.ba.

Navedenim prijedlogom Ministarstva odbrane BiH istovremeno se propisuje procedura za produženje ugovora u pogledu ispunjavanja psihofizičkih standarda, što će, kako je to navedeno iz Vijeća ministara BiH, omogućiti kontinuiranu spremnost vojnika u izvršavanju zadataka.

Dopunama zakona se, uz ostalo, pomjera i dužina trajanja službe vojnika u rezervnom sastavu sa 35 na 40 godina života.
Ministarstvo odbrane BiH dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH s pribavljenim mišljenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka.

Prijedlog je naišao na kritiku i negodovanje šire bh. javnosti koja se pribojava da bi Oružane snage BiH mogle postati kopija javnih preduzeća za stranačko i rodbinsko zapošljavanje.

(klix)