Skupština grada Zvornika usvojila je na posljednjoj sjednici Informaciju o vodosnabdijevanju na području grada Zvornika u kojoj je navedeno da je cilj Gradske uprave i ovog preduzeća da vodu za piće učini dostupnom što većem broju ljudi i van gradske zone.

Za pet godina urađeno više projekata vodosnabdijevanja nego za prethodnih 50
Direktor Jovan Tomić

Ovim bi svima bili stvoreni uslovi za normalan život i ostanak na tim prostorima. Direktor AD „Vodovod i komunalije“ Jovan Tomić rekao je da je u posljednjih pet godina realizovano više projekata u oblasti vodosnabdjevanja nego za posljednjih 50 godina.

– Uspjeli smo 2008. godine da u rad pustimo izvorište Tilić ada, a od septembra iste godine Zvornik nema većih problema u vodosnabdjevanju, niti ima sistemske restrikcije. U samom gradu, gdje god je rađena rekonstrukcija ulica, izvršena je zamjena i vodovodnih i kanalizacionih cijevi tako da danas možemo reći da možda imamo neki manji dio grada gdje pritisak nije baš najbolji, ali i to nastojimo da riješimo.
Takođe, raspolažemo sa dovoljnom količinom pitke vode koju redovno kontrolišemo. Pored zone grada imamo i razvijenu vodovodnu mrežu od Zelinja do Pilice tako da građani koriste ispravnu vodu. Sve ove projekte realizovali smo dijelom iz kreditnih sredstava, a nešto i sopstvenim sredstvima. Vodosnabdijevanje u Čelopeku kompletno je uradila naša firma, bez kredita, takođe i Jardan, dok sada radimo Cer, a uradili smo i velike dijelove Pilice sa svojim sredstvima, jer nam je cilj da ljudima obezbijednimo osnovne uslove za normalan život, ali i da dobijemo nove korisnike – kaže Tomić.

U toku je zamjena potisnog i povratnog voda od Arene do bazena „Lisičnjak“ koji je značajan jer obezbjeđuje rezervu vode za grad u slučaju kada dođe do većeg kvara kada voda ne može biti isporučena iz Zelinjskih bunara. Ovaj bazen služi i za dopunjavanje rezervoara „Grobnice“ odakle se snabdijeva Šćemlija i naselje Kamenolom.

Izvršena je i zamjena potisnog voda u naselju Karakaj od pruge do raskrsnice kod „Metalnog“, jer je bio u veoma lošem stanju i stvarao je velike gubitke.

U proljeće će početi radovi na zamjeni potisnog i povratnog voda od ulice Vuka Karadžića do bazena „Grobnice“, a sva tri ova projekta treba da doprinesu sigurnosti u isporuci vode i smanjenja gubitaka.

– Sljedeće godine najvjerovatnije radićemo vodovodnu mrežu u Gornjem Lokanju, a imamo namjeru da realizujemo i projekat vodosnabdijevanja Glumine, Oraovca, Križevića i poteza prema Tuzli i time bi bila obuhvaćena skoro kompletna teritorija grada Zvornika.

Poslije toga slijedi rješavanje kanalizacije u mjesnim zajednicama i izgradnja prečistača za otpadne vode iz grada. U toku je izgradnja kanalizacionog sistema u Tabancima i to će nam biti svojevrsan pilot projekat za izgradnju kanalizacije i u ostalim naseljenim mjestima u kojima smo izgradili vodovod.

Na taj način stvaramo zdravu sredinu za život i iste uslove u svim mjesnim zajednicama – napomenuo je Tomić.

Pri kraju je izgradnja vodovodnog sistema u Tršiću i sve do kraja teritorije našeg grada, odnosno do Pilice obezbjeđena je gradska voda, što je veliki napredak ka realizaciji cilja koji je postavila Gradska uprava i AD „Vodovod i komunalije“ da svim građanima na području grada Zvornika, gdje god to tehnički bude izvodljivo, omoguće dostupnost kontrolisane vode za piće.