Počelo je uređenje korita rijeke Sapne i dijela vodotoka reke Drine u Zvorniku, a radovi bi trebali biti završeni do sredine sljedeće godine. Za ovaj projekat biće izdvojeno više od sedam miliona maraka.

Za uređenje vodotokova u Zvorniku 3,5 miliona eura, poplave postaju prošlost
FOTO: Ilustracija

Gradska uprava Zvornika izdvojiće nešto više od milion KM za regulisanje imovinsko-pravnih odnosa, dok su ostalo grant sredstva koja je grad Zvornik dobio za ovaj projekat.

Zamijenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović ističe da je ovo jedan od najbitnijih projekata u Zvorniku koji će riješiti probleme plavljenja nekih naselja u kojima je pričinjena materijalna šteta u poplavama 2010. i 2014. godine.

Za uređenje vodotokova u Zvorniku 3,5 miliona eura, poplave postaju prošlost
Bojan Ivanović. zamjenik gradonačelnika Zvornika

– Ovim projektom je predviđeno uređenje korita rijeke Sapne u dužini od 4,6 kilometar, od naselja Cer do ušća ove rijeke u Drinu, kao i gradnja obaloutvrde u naseljima Tršić i Tabanci u dužini od 1,8 kilometara. Predviđeno je postavljanje kamenih obloga i njihovo betoniranje u koritu rijeke Sapne koje će u dnu biti široko sedam metara, dok će na vrhu imati širinu od 22 metra i sa takvom regulacijom više ne bi trebalo biti problema sa poplavama. Nekoliko naselja uz Sapnu je poplavljeno 2010. i 2014. godine zbog čega smo tražili sredstva za regulaciju ovog vodotoka koja su dobijena putem grantova, a gradska uprava je bila zadužena da reguliše imovinsko-pravne odnose. Cijelokupan projekat bi trebao biti završen do sredine sljedeće godine, čime bi praktično riješili gotovo sve probleme sa poplavama na području Zvornika – rekao je Ivanović.

Po rečima Dejana Galića, samostalnog stručnog saradnika za mjere zaštite i spašavanja u Službi civilne zaštite Zvornik, projekat uređenja korita rijeke Sapne i dijela korita rijeke Drine ima višestruki značaj.

– Ovaj projekat je bitan za nekoliko naselja uz Sapnu koja su gusto naseljenja i koja su imala ogromne probleme sa poplavama 2010. i 2014. godine. Zaštitićemo imovinu, jer je u poplavama nivo vode u ovim naseljima bio do drugog sprata na kućama. Pored toga rješićemo i probleme sa prekidom putnih komunikacija, jer je 2014. godine Sapna poplavila magistralni put Zvornik-Bijeljina i saobraćaj je bio obustavljen. Osnovne škole u Karakaju, Jardanu, Čelopeku i Ceru su do sada bile u opasnosti od poplava, a sada će i to biti rješeno. Obradive površine i poljoprivredna gazdinstva će biti u potpunosti zaštićena, a nivo obaloutvrda će biti podignut na nivo stogogodišnjih voda. Sve ovo će garantovati bezbijednost svih naselja oko rijeke Sapne koja je najveći bujični vodotok u Zvorniku – rekao je Galić.

Stotine hiljada maraka štete na TŠC Karakaj zbog izlijevanja Hoče
FOTO: Arhiv

Jedan dio radova na ovom projektu već završen, pa se očekuje da svi radovi budu završeni na vreme.

Sapna zadavala najveće probleme

Tokom poplava 2010. i 2014. godine najveće probleme i štetu je nanijela reka Sapna koja je duga 21 kilometar.

– Rijeka Sapna je bujični vodotok koji je plavio naselja veoma brzo i jednostavno, nismo imali vremena da reagujemo spriječimo materijalnu štetu. Ova rijeka je duga 21 kiometar i za šest do devet sati može dostići vodostaj koji dovodi do poplava, a to je u noćnim satima jako malo vremena. Ovim projektom biće izbijegnuti takvi problemi, te zaštićeni ljudski životi i imovina – rekao je Dejan Galić, samostalni stručni saradnik za mjere zaštite i spašavanja u Službi civilne zaštite Zvornik.

(Blic)