Zahvaljujući doktoru Jahiću nove procedure na Klinici za invazivnu kardiologiju UKC-a Tuzla

Zahvaljujući rođenom Zvorničaninu doktoru Elmiru Jahiću pacijenti UKC Tuzla imaju nove procedure na Klinici za invazivnu kardiologiju.

Zahvaljujući doktoru Jahiću nove procedure na Klinici za invazivnu kardiologiju UKC-a Tuzla
dr.Elmir Jahić

Klinika za invazivnu kardiologiju UKC-a Tuzla predvodnik je pozitivnih promjena u domenu intervente kardiologije. Ova Klinika, jedina u Bosni i Hercegovini, primjenjuje nehiruršku metodu ugradnje stenta umjesto bajpasa, ugradnje stenta u bubrežnu arteriju, a izazov je nova procedura Tavia, perkutna zamjena srčanog zaliska, nehiruškim putem.
Pogledajte i videoprilog RTVTK i mišljenje doktora Jahića koji spada među najbolje stručnjake u BiH iz oblasti kardiologije.

(RTVTK)

Podijelite nas :