„Živa biblioteka“ realizovana u Zvorniku

U Zvorniku je danas u okviru projekta „PRO-budućnost“ realizovana „Živa biblioteka“ koja predstavlja inovativnu metodologiju za promovisanje ljudskih prava i ravnopravnosti, za borbu protiv rasizma i ksenofobije, te za širenje mira i tolerancije.

„Živa biblioteka“ realizovana u Zvorniku

Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banjaluka rekao je da je „Živa biblioteka“ otvorena za sve građane.

– Ovdje umjesto knjiga imamo žive ljude koji pričaju svoje lične priče. Pošto je projekat „PRO- budućnost“ mirovni projekat i tiče se suočavanja sa prošlošću, naše žive knjige su uglavnom žrtve rata, tako da danas ovdje imamo mirovnog aktivistu, člana porodice nestalih, ratnog veterana, sestru poginulog borca i bivšeg zavisnika. Dakle, iznajmite „knjigu“ na dvadesetak minuta, „knjiga“ počne svoju priču, možete joj postavljati pitanja, a kad završite sa jednom „knjigom“ „iznajmite“ drugu, opet razgovarate i tako redom. Cijela svrha je da kada upoznate čovjeka sa imenom i prezimenom onda imate empatiju prema njemu i nivo predrasuda prema cijeloj toj populaciji opada. Naše „knjige“ dolaze iz reda svih naroda, sa svih strana – rekao je Žolja.

Projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) sprovodi Ketolik Rilif Servisis /Catholic Relief Services/ u saradnji sa Keritasom BiH /Caritas/, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka, Međureligijskim vijećem u BiH, „Nansen Dijalog centrom“ iz Mostara i „Kultom“ iz Sarajeva. Cilj projekta PRO-Budućnost je da doprinese izgradnji povjerenja među svim građanima BiH. Zvornik je jedan od 70 gradova i opština u kojima se provodi ovaj projekat.

(Grad Zvornik)

Pročitaj i ovo...
Loading...