ASoglas izdavaštvo Zvornik

raspisuje

KONKURS ZA OSME DRINSKE KNjIŽEVNE SUSRETE

Za sledeće kategorije :

-Najbolja neobjavljena zbirka pjesama

-Najbolji neobjavljeni roman

-Najbolja neobjavljena zbirka priča

-Najbolji neobjaljeni rukopis – stvaralaštvo za djecu

Uslovi:

Slati neobjavljene rukopise na srpskom jeziku, u jednom Word dokumentu, font Times New Roman, veličina 12.

Zbirke poezije treba da sadrži najmanje 30, a najviše do 50 pesama.

Rukopise slati isključivo pod šifrom.

U istom mejlu sa neobjavljenom zbirkom, samo u posebnom dokumentu, slati razrešenje šifre koje sadrži:

-ime i prezime autora,

– naziv rukopisa i šifru pod kojom je poslat rukopis,

– adresa prebivališta, kontakt-telefon i elektronska adresa,

– kratka radna biografija autora.

Rukopis poslati najdalje do: 21. juna 2024. godine

na e-mail: [email protected]

Prvonagrađenim autorima biće besplatno objavljene i štampane knjige u tiražu od 150 primjeraka, drugo mjesto – 50% popusta, treće mjesto – 30% popusta, pohvaljeni autori 20% popusta u odnosu na redovne cijene štampe i objavljivanja knjige.

Rukopisi koji ne budu ispunjavale ove uslove, neće biti uzimane u razmatranje.

Rezultati konkursa biće objavljeni 2.avgusta 2024.godine, dok će datum i vrijeme održavanja manifestacije biti naknadno objavljeni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *