Besplatna obuka za zvorničke privrednike iz oblasti unapređenja znanja i vještina prodaje i marketinga

Razvojna agencija Republike Srpske u okviru Evropske mreže preduzetništva produžila je rok za prijavu na Javni poziv za učešće u programu obuke iz oblasti prodaje i marketinga pod nazivom „Prodajno – marketinška akademija za preduzeća iz Republike Srpske“.

Obuka, koja će biti provedena u okviru programa ima za cilj unapređenje znanja i vještina iz oblasti prodaje i marketinga. Ovladavanje ovim znanjima i vještinama polaznicima će omogućiti da efikasnije doprinesu ostvarenju poslovnih ciljeva svojih preduzeća.

Obuke će se održavati u Zvorniku od jula do oktobra mjeseca 2024. godine, jednom sedmično u terminu od 11:00 do 16:00 časova.

Prijavu sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do 28.06.2024. godine, putem elektronske pošte, skeniranu u PDF formatu, na imejl adresu: [email protected] sa naznakom: Prijava na Javni poziv za pružanje obuka iz oblasti prodaje i marketinga pod nazivom „Prodajno – marketinška akademija za preduzeća iz Republike Srpske“.

Sve informacije i cijeli tekst poziva možete pronaći na internet stranici Razvojne agencije: https://www.rars-msp.org na odjeljku info/javni pozivi, a ovdje su vam dostupni prijava, izjava o pristanku preduzeću, uputstvo i upitnik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *