Pitanje naplate naknade za carinski pregled koje pošte naplaćuju od građana ponovo je aktualizirano nakon odgovora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH. Šta se to zapravo naplaćuje i na osnovu kojeg propisa za Klix.ba pojasnili su i iz BH Pošte.


Na naš upit iz JP BH Pošte kazali su da li pošiljka koja je podnesena na carinski pregled podliježe ili ne podliježe naplati carine ili PDV-a (vrijednosno, sadržajno ili na drugi način) odlučuje carinski službenik u carinskoj ispostavi primjenjujući propise Uputstva o carinskom postupku u poštanskom prometu i objavljenog od strane Uprave za indirektno oporezivanje BiH (Službeni glasnik BiH, br. 57/09) i odredbama Uputstva o izmjenama i dopunama uputstva o carinskom postupku u poštanskom prometu (Službeni glasnik BiH, br. 22/17).

“U skladu sa Cjenovnikom usluga ‘JP BH Pošta’ d.o.o. Sarajevo (nomenklaturni broj 5.3.6. i 5.3.7.) iznos za podnošenje pošiljke na carinski pregled zavisi od vrste pošiljke (pismo, paket, EMS i ‘M’ vreća), pa ne postoji jedinstvena cijena od 8,50 KM po pregledu, a što je regulisano navedenim Cjenovnikom”, odgovorili su.

UIO je po ovom pitanju odgovorio na zastupničko pitanje Saše Magazinovića kazavši da državni carinski propisi ne propisuju obračun i naplatu ove naknade, a “da prema informacijama Sektora za carine u UIO, naknada nazvana ‘carinski pregled’ na koju se potrošači žale je naknada koju naplaćuju i prihoduju javni poštanski operateri u BiH, u skladu sa svojim cjenovnicima”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *