Kada je riječ o plasteničkom uzgoju povrća, poljoprivredni proizvođači trebalo bi da obrate pažnju na jednu od najznačajnijih štetočina, koja pravi velike probleme. U pitanju je bijela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum). Ovo je ujedno i ekonomski najznačajnija štetočina u zaštićenom prostoru.

Imago insekta ima dva para krila , dugačkih oko 2 milimetra. Insekt je zaštićen od visokih temperatura i prekomjerne vlage voštanom prevlakom na krilima. Hrane se pomoću usnog aparata za sisanje i bodenje. Njihova jaja su sitna, na početku kada se izlegu su mliječno bijela, a kasnije poprimaju crnu boju. Karakteristično je da su i larve zaštićene od nepovoljnih vremenskih uslova voštanom prevlakom.

Prinosi povrća mogu biti prepolovljeni
Ovaj štetni organizam je polifagna šteočina, a hrani se takođe i brojnim korovskim vrstama dok na gajenim biljkama najveće štete pravi na paradajzu, paprici, krastavcu, tikvicama, kako navode u PSSRS.

 

Štete pravi tako što siše sokove iz biljaka pa dolazi do postepenog sušenja, žućenja i propadanja lisne mase, a zatim i do kompletne biljke. Naknadni gubici koji proizilaze iz toga jesu od gljiva čađavica. One bivaju privučene mednom rosom koju luči bijela štitasta vaš i ona im je podloga za dalji razvoj.

Kada se ovi patogeni jave, oštećuju list, smanjuju asimilacionu površinu i to je onda problem jer se tako smanjuje produktivnost biljke. Štetočina može da se javi u zaštićenom prostoru tokom čitave godine i samim tim ima velik broj generacija godišnje. Može umanjiti prinose paradajza skoro za polovinu, odnosno, za oko 40 odsto.

Rezultate daje kombinacija svih mjera

Borba protiv ove vaši je prilično kompleksna jer najbolje rezultate daje kombinacija više mjera. Preventivno djelovanje zajedno sa primjenom agrotehničkih, hemijskih, mehaničkih i bioloških mjera, najčešće je jedini pravi put.

Ono što poljoprivrednici mogu uraditi je redovno održavanje plasteničkih prostora urednim i higijenski čistim. Takođe, trebalo bi suzbijati korove u objektu i okolo njega, a prilikom sadnje, koristiti zdrav sadni materijal.

Poslije urađenog rasađivanja, trebalo bi postaviti ljepljive žute ploče, kako bi privukle i ulovile imaga. Na osnovu njihove brojnosti, može se utvrditi rano prisustvo pa se u skladu s tim može djelovati i primjeniti odgovarajuće mjere.

Hemijske mjere trebalo bi primjenjivati kada su evidentirana prva imaga na ovim pločama. Drugi način je ako se protresanjem 100 biljaka, utvrdi 1 imago. U praksi se dosta puta desi da hemijsko tretiranje ne daje zadovoljavajuće rezultate zato što larve imaju voštanu prevlaku koja štiti njihov tijelo, a pri tom vrlo brzo razviju otpornost na insekticide.

Povrtarima se preporučuje da kod ove proizvodnje povrća, primjenjuju preparate sa različitim mehanizmom djelovanja, kako bi njihova učinkovitost bila veća. Za suzbijanje štetočine koriste se preparati na bazi alfa-cipermetrina, acetamipirida, bifentrina, cipermetrina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *