Područni centar Poreske uprave RS u Zvorniku blokirao je račun Domu zdravlja u Šekovićima zbog dugovanja za poreze i doprinose.

Blokiran račun Doma zdravlja u Šekovićima: Medicinari bez plata zbog dugovanja
FOTO: Euroblic.rs- R.Jokic

Sa računa je skinut sav novac i to od lokalnih zajednica i Fonda zdravstvenog osiguranja RS, zbog čega Dom zdravlja neće biti u mogućnosti da isplati plate radnicima.

U Domu zdravlja priznaju da postoje dugovi, ali im smeta što se zdravstvenim ustanovama selektivno blokiraju računi.

Po tvrdnjama direktora Snežana Sokića, Dom zdravlja u Zvorniku je u većim dugovima, ali se njima račun ne blokira.

– U Zvorniku je direktor Doma zdravlja kadar DNS kao što je i direktor Područnog centra Poreske uprave RS u Zvorniku. Oni imaju deset puta više duga od nas, ali njih nisu blokirali – tvrdi Sokić.
Dodaje da su iz Poreske gledali datume pa su im sa računa uzeli njihovih 5.000 KM, te 5.000 KM koje im je uplatila opština Šekovići i 65.000 KM koje je uplatio Fond zdravstvenog osiguranja.

– Od tog novca smo mislili da isplatimo plate, ali sada to nećemo biti u mogućnosti te ćemo dva meseca biti bez zarada – rekao je Sokić.

On je dodao da je apsolutno siguran da je blokada nerealna i politički motivisana, jer je on kadar SDS.

Prema njegovim rečima, sada im je ostalo još oko 4.000 KM duga za poreze i doprinose.

Ističe da nemaju viška zaposlenih i da se domaćinski odnose prema radu, ali ne mogu da izmire sva dugovanja zbog sudskih presuda iz ranijeg perioda kada je nastao dug u iznosu od pola miliona maraka.
– Jedan od prethodnih direktora je otpustio radnike, po preporuci resornog ministarstva, odnosno nakon provedene sistematizacije, ali su oni na sudu dobili spor. Svi su vraćeni na posao i Dom zdravlja im je dužan izmiriti sva potraživanja, odnosno negde oko 500.000 KM. Mi smo napravili reprogram dugovanja na 5 godina i mesečno isplaćujemo po 11.000 KM, a sav iznos će biti isplaćen do septembra naredne godine. Da nema ovih dugovanja mogli bi normalno funakcionisati i plaćati sve svoje obaveze. Sa ovom situacijom su upoznati svi u RS, pa nas čudi da je Poreska odjednom požurila da naplati naša dugovanja – istakao je Sokić.

Dodao je da su oni smanjili sve troškove kako bi ustanova mogla da opstane i da pacijentima pruža što bolju uslugu.

Samo u Bratuncu bez dugovanja

Prema ranijim podacima domovi zdravlja u regiji Birča su imali problem sa dugovanjima osim Doma zdravlja u Bratuncu, koji je jedini poslovao pozitivno, te na vreme izmirivao sve obaveze za poreze i doprinose, kao i obaveze prema dobavljačima.

Loše poslovanje, uglavnom izazvano viškom zaposlenih, rezultiralo je poslednjim štrajkom zaposlenih u Domu zdravlja u Vlasenici, prošle godine u Domu zdravlja u Zvorniku i ranije u Milićima.

(euroblic.rs)