Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica raspisalo Javni poziv za novčanu podršku porodiljama povratnicama

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica raspisalo je novi Javni poziv za novčanu podršku porodiljama povratnicama na područje entiteta Republika Srpska. U nastavju prenosimo kompletan tekst Javnog poziva za porodilje:

Javni poziv
za dodjelu novčanih sredstava porodiljama povratnicama na područje entiteta
Republika Srpska
I
Objavljuje se Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava porodiljama povratnicama u entitet
Republika Srpska, radi poboljšanja pronatalitetne politike.
II
Pravo na dodjelu novčanih sredstava imaju porodilje povratnice iz kategorije manjinskog
povratka na područje entiteta Republike Srpska u skladu sa Aneksom VII, član 1. tačka 3.
stav d) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, a prema posljednjem
popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini, i to:
1. Da su članice povratničkih domaćinstava na području entiteta Republika Srpska;
2. Da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području entiteta Republika
Srpska;
3. Porodilje koje su rodile djecu u periodu od 01.07.2023. – 30.06.2024. godine.
III
Iznos novčanih sredstava, za dijete rođeno u gore naznačenom periodu, iznosit će 1.000,00
KM.
Ukupan iznos finansijskih sredstava za realizaciju ovog Javnog poziva iznosi do 300.000,00

Isplata novčanih sredstava će se izvršiti na transakcijski/tekući račun porodilja.

Prijava na Javni poziv treba obavezno da sadrži sljedeće dokumente:
1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu porodilje na Javni oglas, na obrascu koji je
dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u
prostorijama Ministarstva na adresi Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo;

2. Originalno uvjerenje porodilje o prebivalištu (CIPS) ne stariji od 6 mjeseci ili kopija
lične karte (ovjerena);

3. Uvjerenje nadležnog organa o ostvarenom povratku porodilje (Uvjerenje o povratku)
(original ili ovjerena kopija);

5. Rodni list novorođenog djeteta/djece rođenih u naznačenom periodu; (original ili
ovjerena kopija);

6. Ugovora sa bankom o otvaranju transakcionog/tekućeg računa porodilje ili potvrda o
otvorenom računu (original ili ovjerena kopija).

 

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom
na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Ul. Hamdije Čemerlića br. 2.
71000 Sarajevo

sa naznakom

‘’Prijava na Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava porodiljama povratnicama na području entiteta Republika Srpska’’

(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca i tačnu adresu)

Rok za dostavljanje prijava na Javni poziv je 30.06.2024. godine

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Federalno ministarstvo nema obavezu vraćati predatu dokumentaciju aplikantima.

Sarajevo, 03.06.2024. godine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *