Građani i firme u RS od banaka traže olakšice

0

Privremeni moratorijum 

Građani i pravna lica, pogođeni posljedicama pandemije virusa korona, zatražili su privremeni moratorijum u 6.095 slučajeva, za iznos obaveza od 539,8 miliona KM.

Na kredite pravnih lica odnosi se 402,2 miliona, a na kredite stanovništva 137,5 miliona KM.

Banke su od toga odobrile zahtjeve 4.887 klijenta, odnosno dale privremeni moratorijum na obaveze u iznosu od 481,2 miliona KM.

Posebne mjere 

U dogovoru s klijentima, banke su odobravale i druge posebne mjere kao što su moratorijum, grejs period i drugo, a kako bi otplata kredita bila olakšana usljed pandemije virusa korona.

Na kraju jula te mjere zahtjevalo je 6.173 klijenta, a broj odobrenih zahtjeva bio je 5.304.

„Ukupan iznos bilansnih potraživanja za koje je podnesen zahtjev za odobrenje posebnih mjera je milijardu i 28,4 miliona maraka, dok je ukupan iznos bilansnih izloženosti za koje su odobrene posebne mjere na kraju jula bio 925,6 miliona KM“, podaci su Agencije za bankarstvo RS.

Bankari zadovoljni 

Predsjednik Udruženja poslodavaca bankarsko – finansijskih i osiguravajućih organizacija RS Radovan Bajić rekao je za CAPITAL da je za oko 20 odsto ukupnog kreditnog portfelja zatražen moratorijum ili privremena mjera.

„Banke imaju za to potencijala i ne očekujemo da će taj procenat značajno porasti do kraja godine. Posljednja dva mjeseca pokazuju da su ekonomska kretanja mnogo povoljnija i stanje u bankarskom sektoru je zadovoljavajuće. Nije upitna likvidnost banaka, ispunjavanje njihovih obaveza kao ni sposobnost banaka da kreditiraju klijente ili projekte, te da dalje odobravaju moratorijume u skladu s odlukama Agencije“, istakao je Bajić.

Na pitanje da li postoji bojazan da se dio kredita, za koje su odobreni moratorijumi i posebne mjere, neće moći naplatiti, Bajić je rekao da su mjere uvedene da bi naplata bila bolja.

„Imajući u vidu razmjere i posljedice pandemije, zabrane u kretanju, ne možemo da budemo nezadovoljni, čak je i dobra situaciju u odnosu na projekcije na početku pandemije“, kazao je Bajić.

(Capital)

VIŠE SA WEBA

loading...

VIŠE SA WEBA

loading...