Ilustracija

Javni poziv za upis volontera u Bazu podataka o volonterima civilne zaštite u Republici Srpskoj

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Upis volontera u Bazu podataka o volonterima civilne zaštite u Republici Srpskoj:

PODNOSIOCI PRIJAVA

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti svi punoljetni građani koji su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, i koji imaju stalno prebivalište na teritoriji manjeg BH entiteta;

Prijave se podnose pojedinačno u službi za civilnu zaštitu grada/opštine ili u nadležnom Područnom odjeljenju Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske. 

 

PRIJAVA OBAVEZNO MORA DA SADRŽI:

Opšti podaci:

 • Lične podatke o podnosiocu prijave (ime, ime oca, prezime);
 • datum rođenja;
 • jedinstveni matični broj (opciono: ukoliko je lice saglasno sa davanjem ovog podatka);
 • adresa, broj fiksnog i/ili mobilnog telefona, e – mail adresa.

Posebni podaci:

 • stručna sprema / profesija / zanimanje;
 • zaposlen(a) / nezaposlen(a) / student(kinja) / penzioner(ka);
 • naziv poslodavca i naziv radnog mjesta;
 • oženjen/udata,  neoželjen /neudata, udovac /udovica;
 • ime i prezime bračnog /vanbračnog druga;
 • broj i starost djece;
 • specijalističke vještine, da li je, kada i od strane koje institucije, organizacije certifikovan(a);
 • da li je pripadnik, član nekog udruženja građana, nevladine organizacije i sl., čime se ta organizacija bavi i koju funkciju u njoj obavlja lice;
 • drugi relevantni podaci.

ROK ZA PRIJAVU

Javni poziv za prijavu u Bazu podataka volontera civilne zaštite u Republici Srpskoj ostaje otvoren i rok za prijavu je 90 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *