s

Zanimljivu presudu izrekao je Osnovni sud u Zvorniku, u nastavku prenosimo kompletnu presudu koju je donijeo Osnovni sud u Zvorniku:

U predmetu Osnovnog suda u Zvorniku broj 83 0 K 048807 20 K, dana 21.2.2024. godine donijeta je presuda kojom je optuženi B.Đ. iz Kozluka, grad Zvornika zbog krivičnog djela – Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 308. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, oglašen krivim i istom je izrečena novčanu kaznu u visini od 1.000,00 KM (jednahiljadaKM) koju je optuženi dužan uplatiti u roku 3 (tri) mjeseca od dana pravosnažnosti presude. Ako osuđeni ne plati novčanu kaznu u cjelosti ili djelimično u određenom roku, sud će narediti njeno prinudno izvršenje u postupku koji je propisan Zakonom. Ako novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od 1 (jedne) godine, Sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora, na način da se 100,00 KM, zamijeni jednim danom zatvora.

Na osnovu člana 99. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi je dužan nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu od 150,00 KM u roku od 15 (petnaest) dana po pravosnažnosti presude.

Protiv navedene presude dozvoljena je žalba Okružnom sudu u Bijeljini u roku od 15 dana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *