Njemačka policija uhapsila bh.državljanina, oduzet mu sat od 50.000 evra i 10.000 gotovine

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da bi tokom septembra najugroženijim kategorija stanovništva trebalo da bude isplaćena pomoć za grijanje za šta je Vlada Srpske odobrila ukupno 32,2 miliona KM iz paketa pretpristupne pomoći EU.

On je naglasio da će pomoć dobiti korisnici iz dvije boračke kategorije, penzioneri čija penzija je manja od 350 KM, korisnici novčane pomoći, dječijeg dodatka i stariji od 65 godina bez primanja.

Šeranić rekao je da će isplata teći paralelno – putem banaka i pošte.

On je naveo da će sredstva biti direktno isplaćivana na račune korisnika, odnosno onako kako dobijaju sredstva iz budžeta za svoja stečena prava.

“Sa Ministarstvom finansija smo usaglasili način na koji će se sredstva isplaćivati i sada je na redu realizacija ovog ciklusa”, rekao je Šeranić za RTRS i poručio građanima da će brzina isplate zavisiti od tačnosti podataka koje su naveli.

Ministar je naglasio da će za neka lica možda biti potrebna provjera podataka i pozvao građane na strpljenje.

On je naveo da su centri za socijalni rad u Republici Srpskoj u posljednja dva mjeseca uradili veliki posao kada je riječ o dostavljanju podataka o najugroženijim kategorijama.

“Dvije kategorije sa kojima direktno sarađujemo su korisnici novčane pomoći, te korisnici prava na dječiji dodatak”, istakao je Šeranić.

On je precizirao da u Republici Srpskoj ima 1.603 lica starijih od 65 godina koja nemaju nikakva primanja i ispunula su uslove iz javnog poziva, zatim 12.500 lica korisnika dječijeg dodatka, te 3.750 lica koja su korisnici novčane pomoći.

Šeranić je naglasio da će po cijelom ovom sistemu Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite isplatiti oko 8,5 miliona KM ovim kategorijama stanovništva u RS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *