Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac rekao je da je „Alumina“ respektabilna kompanija koja zapošljava blizu 1.600 radnika i posluje sa blizu 600 kompanija, potvrđuje potrebu da resorno ministarstvo bude potpuno otvoreno za saradnju sa ovako važnom kompanijom iz Republike Srpske.

„Treba istaći da je godišnji promet kompanije oko 300 miliona KM, što je blizu 97 odsto izvoza, čime ‘Alumina’značajno utiče na obim spoljnotrgovinske razmjene BiH i u tom kontekstu zavrijeđuje adekvatan tretman“, rekao je Košarac nakon razgovora sa predstavnicima Upravnog odbora i menadžmenta „Alumine“, te stečajnim upravnikom Fabrike glinice „Birač“ Lazom Đurđevićem.

Košarac je izrazio žaljenje što u nekom ranijem periodu nije bilo razumijevanja iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa prema „Alumini“.

„Obzirom da sam naslijedio takvu vrstu ranijeg odnosa sa ovom kompanijom, pocijenio sam da je veoma važno doći u „Aluminu“ i razgovarati sa menadžmentom kako bi prevazišli eventualne probleme koji su bili uočeni u spoljnotrgovindkom prometu proizvoda ‘Alumine’“, rekao je Košarac.

On je ocijenio da je takav odnos prema ovoj kompaniji bio nedopustiv iz prostog razloga što je „Alumina“ iz tradicionalnog proizvodnog asortimana u poslednjih nekoliko godina prešla u disperziju proizvodnog asortimana od blizu 30 proizvodnih komponenti.

kosa

„Smatram da nadležno ministarstvo, koje je zaduženo za spoljnotrgovinski promet, treba da bude partner, ne samo ovoj kompaniji, nego i sličnim kompanijama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH“, rekao je Košarac.

Košarac smatra da je uloga samog ministra i resornog ministartva u tome da ovakvim kompanijama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, u skladu sa zakonom, olakša uvoz komponente u BiH radi dalje obrade, odnosno izvoza proizvoda.

„U tom kontekstu analizirali smo pozitivne zakonske propise na nivou BiH kada su u pitanju carinske stope, i mislim da ćemo u tom pogledu na temelju analiza relavantnih činjenica i relevantnih institucija donijeti određena pozitivna rješenja kad je u pitanju ova komapnija“, rekao je Košarac.

Istakao je da je upoznat o visokom nivou socijalno društvene orgovornosti kompanije ‘Alumina’ i o tome da blizu 1.600 radnika radi, što je jedna četvrtina ukupno zaposlenih radnika u Zvorniku, dovoljno govori o potrebu da ova kompanija ima posebnu pažnju i tretman.

„Trebamo svi, sa apekta pozitivnih zakonskih propisa, omogućiti razvoj ove kompanije i njeno povećanje spoljnotrgovnskog prometa, pa u tom kontekstu biće kretanje Ministarstva spoljne trgovine i ekonosmkih odnosa u saradnji sa ovom komapnijom i svim drugim koji će uticati na povećan obim spoljnotrgovinske razmjene kompanija BiH sa tržištima u okruženju“, naglasio je Košarac.

Predsjednik Upravnog odbora „Alumine“ Mile Matić sa svojim saradnicima upoznao je ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da kompanija pretežno svoje proizvode izvozi u inostranstvo, što je veoma važno za spoljnotrgovinsko poslovanje. On je rekao da je sa ministrom razmatrano pitanje suspenzije carine na lužinu koja nije evropskog porijekla, a koju „Alumina“ ima potrebe da povremeno uveze za funkcionisanje svog proizvodnog procesa.

„Smatram da nema potrebe za carinjenje lužine, kada te proizvodnje nema u BiH“, rekao je Matić i dodao da je sa Košarcem razgovarano i o robama dvojne namjene, te da se u tom pravcu očekuje podršku resornog ministarstva za pravilno i normalno rješavanje propisa kako bi kompanija nastavila sa izvozom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *