Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS objavilo je juče konkurs za finansiranje projekata u oblasti podrške porodici u iznosu do 3.000 maraka. Pored ovog konkursa,  nekoliko dana ranije raspisan je veći broj Javnih poziva za sportske i omladinske organizacije po raznim osnovama, a na koje mogu aplicirati i sportski kolektivi iz Zvornika, kao i omladinske organizacije.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo javne pozive za projekte sportskih i omladinskih organizacija
FOTO: Ilustracija

Svi sportski kolektivi i omladinske organizacije mogu aplicirati i pogldati javne pozive putem linka i klikom ovdje!!

Što se poziva  za finansiranje projekata u oblasti podrške porodici u iznosu do 3.000 maraka tiče u tom konkursu, koji će biti otvoren 21 dan od dana objavljivanja, navedeno je da pravo učešća imaju pravna lica registrovana na području Srpske koja svojim radom doprinose stvaranju i poboljšanju uslova za razvoj zdravih porodica.
“Prijavljeni projekti i aktivnosti treba da su od opšteg interesa za RS i lokalnu zajednicu, da doprinose razvoju porodice i podizanju kvaliteta porodičnog života, promovišu odgovorno roditeljstvo i doprinose povećanju nataliteta”, navedeno je u konkursu.

Zainteresovani se mogu prijaviti tako što će popuniti obrazac koji je dostupan na internet stranici Ministarstva, uz koji će dostaviti i ovjerene kopije projekta, statuta organizacije ili udruženja, zatim rješenje o upisu u sudski registar, identifikacioni broj i ugovor sa bankom u kojoj imaju otvoren račun.

Sredstva po ovom konkursu biće odobrena do 31. decembra.

Izvor: Glas Srpsk