omisija za dodjelu stipendija iz budžeta Grada Zvornik objavila je danas rang liste studenata u šest kategorija. Ukupno je konkurisalo 386 studenata od kojih 356 ispunjavaju sve uslove konkursa i to :

Objavljena rang lista 356 studenata dobitnika stipendije grada Zvornik
Objavljena rang lista 356 studenata dobitnika stipendije grada Zvornik

– sa prosjekom ocjena većim od 8,50 – 134 studenta,

– nosioci „Vukove diplome“ iz srednje škole – 19 studenata prve godine fakulteta,

– slabog materijalnog stanja – 181 student,

– djeca poginulih boraca i ratnih vojnih invalida – 8 studenata,

– djeca bez oba roditelja i djeca sa posebnim potrebama – 3 studenta, te

– studenti master studija sa prosjekom ocjena većim od 9,00 – 11 studenata.

Istovremeno Komisija je konstatovala da 30 studenata ne ispunjavaju uslove Konkursa, a uglavnom se radi o studentima prve godine čija je prosječna ocjena iz srednje škole ispod 4,00, odnosno studentima ostalih godina studija sa prosjekom ispod 7,00.
U skladu s Pravilnikom o dodjeli stipednija i Konkursom, na prijedloge rang lista studenti mogu podnijeti prigovor gradonačelniku u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga lista, odnosno do 14. februara 2018. godine.

Pravilnikom je propisano da svi studenti sa prosjekom ocjena većim od 8,50, svi studenti prve godine koji su „vukovci“ iz srednje škole, svi studenti master studija sa projekom preko 9,00, svi studenti bez oba roditelja i studenti sa smetnjama u razvoju imaju pravo na stipendiju u godišnjem iznosu od 1.000 KM.

Studenti iz kategorije porodice poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i slabog materijalnog stanja imaće jednokratnu isplatu u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Prijedlog rang lista objavljen je na oglasnoj tabli Gradske uprave Zvornik i zvaničnoj internet strnici Gradske uprave www.opstina-zvornik.org.

U ovoj godini za stipendiranje studenata u gradskom budžetu planirano je 160.000 KM.

U protekloj školskoj godini Gradska uprava je izdvojila 188.000 KM za stipendiranje 323 stude

Konačnu rang listu možete pogledati  klikom ovdje.

Konačnu rang listu možete preuzeti Prijedlog-rang-listi-za-studentske-stipendije-17-18.Excel_-1

(Zvornicki.ba)