Obuka za poljoprivredne proizvođače ZvornikaOdjeljenje za privredu, razvoj, poljoprivredu i društvene djelatnosti Grada Zvornika u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Institutom za poljoprivredu Banjaluka organizuje redovnu godišnju obuku za poljoprivrednike.

Predavači će biti najeminentniji stručnjaci iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, a biće prezentovane teme iz povrtlarstva, ratarstva i voćarstva.

O „Plasteničkoj proizvodnji“ predavaće Stevan Mesarović, dok će o „Izazovima u proizvodnji kukuruza i kako ih riješiti“ predavati mr Slavko Radanović i mr Goran Ostojić. Poljoprivrednicima će biti prezentovane i teme: „Uslovi za realizaciju genetičkog potencijala aktuelnih sorti strnih žita“ a predavači će biti dr Dragan Mandić, mr Goran Đurašinović i akademik Novo Pržulj, te tema „Izazovi u proizvodnji stočne hrane na oranicama i značaj kontrole njenog kvaliteta“ sa predavačima dr Željkom Lakićem i dr Svetkom Vojinom. Mr Nada Zavišić govoriće na temu „Aktuelni problemi u voćarstvu i podizanje novih zasada“.

Predavanje će biti održano u velikoj sali Gradske uprave u petak, 10. marta, sa početkom u 10:00 sati. Stručne službe za poljoprivredu Gradske uprave Zvornik pozivaju sve zainteresovane poljoprivrednike koji su korisnici podsticaja budžeta Grada da prisustvuju obuci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *