Od ponedjeljka nastava za zvorničke srednjoškolce preko viber grupa po važećem rasporedu

Kao što je ranije najavljeno, dvije zvorničke srednje škole poslale su Republičkom pedagoškom zavodu Republike Srpske plan organizovanja nastave za učenike putem interneta, odnosno u ovom slučaju preko platforme viber. Na sastanku direktora ovih ustanova sa predsjednicima stručnih aktiva dogovoreno je da se formiraju viber grupe po odjeljenjima u koje će biti uključeni učenici i predmetni profesori.

Od ponedjeljka nastava za zvorničke srednjoškolce preko viber grupa po važećem rasporedu

Nastava će početi u ponedjeljak 23. marta prema rasporedu koji je važio do trenutka prekida nastave. Svi nastavnici i učenici imaće na raspolaganju 45 minuta za svaki čas u okviru koga će učenicima slati materijale, davati domaće zadatke i odgovarati na postavljena pitanja.

U grupama će pored profesora i učenika biti i neko od predstavnika stručnih saradnika.

ODLUКA

o organizovanju nastave za vrijeme vanredne situacije

I

U skladu sa odlukom Republičkog pedagoškog zavoda da srednje škole u Republici Srpskoj, u skladu sa svojim mogućnostima, treba da organizuju nastavu uz korišćenje internet stranice škole i drugih raspoloživih sredstava komunikacije na daljinu, a koja je donijeta uz saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture zbog obustave nastave u osnovnim i srednjim školama u cilju sprečavanja širenja virusa korona u Republici Srpskoj, JU Srednjoškolski centar „Petar Кočić“ Zvornik će ostvariti komunikaciju sa učenicima i obavještavati ih o realizaciji nastavnih sadržaja na sljedeći način:

Svaki odjeljenjski starješina će napraviti viber grupu sa svojim odjeljenjem, pri čemu će predočiti pravila rada i ponašanja u toku izvođenja ovog vida nastavnog procesa.
Članovi grupe su odjeljenjske starješine, predmetni nastavnici i učenici.
U svaku grupu biće pridružen neko od stručnih saradnika ili menadžmenta škole, zbog monitoringa. Monitoring rada viber grupa raspoređen je na sljedeći način:
o Prvi razredi – bibliotekar;

o Drugi razredi – pedagog škole;

o Treći razredi – psiholog škole;

o Četvrti razredi – direktor i pomoćnik direktora.

Od ponedeljka 23.03.2020. godine nastavnici će dijeliti materijale, davati uputstva i biti na raspolaganju učenicima, u dane kojima imaju časove prema važećem rasporedu, svih 45 minuta predviđenih za trajanje časa.
5.Praćenje rada je obavezno za sve učenike, a isti su obavezni da vode zabilješke tokom realizovanja nastave na daljinu.

Rad se odvija u dvije smjene po važećem rasporedu.
Pedagoško-psihološka služba će napraviti obrazac za sedmični izvještaj za predmetne nastavnike.
Svaki petak predmetni nastavnici su dužni dostaviti izvještaj o nastavnim sadržajima koje su realizovali u protekloj sedmici.
Izvještaj o realizaciji nastavnih sadržaja nastavnik će dostaviti pedagoško-psihološkoj službi na i-mejl pedagogpsiholog05@gmail.com.
Izvještaj o realizaciji nastavnih sadržaja biće objavljen na internet stranici škole svakog ponedeljka.

II

Odjeljenjske starješine ( putem informacija sa viber grupe odjeljenjskog vijeća), predmetni nastavnici (putem planova rada i poruka sa viber grupe i imejl poruka) i pedagoško – psihološka služba (putem izveštaja predmetnih nastavnika) su dužni da vode evidenciju o realizovanim nastavnim jedinicama i nastavnim sadržajima.

Detaljnije informacije možete da pogledate na zvaničnim internet sajtovima škola.

Počinje upis u zvorničke srednje škole, učenicima na raspolaganju nova zanimanja
JU SŠC “Petar Kočić” Zvornik

(Infobirac)

Podijelite nas :