Odbor za žalbe zatrpan primjedbama građana: Graničari neljubazni i neodgovorni

Ukupno 149 žalbi na rad policajaca u bezbjednosnim agencijama zaprimio je prošle godine nadležni odbor Parlamenta BiH, a najviše primjedbi građani su imali na rad pripadnika Granične policije.

U izvještaju o radu Odbora za žalbe građana Parlamenta BiH za prošlu godinu, koji će krajem ovog mjeseca razmatrati poslanici Predstavničkog doma, navedeno je da je u 2023. godini stiglo više žalbi na rad policajaca u odnosu na godinu ranije i to za 29.

– Najveći broj žalbi, odnosno 124, podnesen je protiv službenika Granične policije, dok je sedam žalbi podneseno protiv policajaca Direkcije za koordinaciju policijskih tijela (DKPT), a pet protiv zaposlenih u Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) – navedeno je u izvještaju Odbora za žalbe.

Pored toga, 13 žalbi je stiglo na adresu Odbora protiv policajaca na nivou entiteta i kantona. S obzirom na to da pomenuti odbor nije nadležan za te žalbe, građane su usput informisali kome treba da se obrate.

U izvještaju Odbora za žalbe građana Parlamenta BiH navedeni su i razlozi zbog kojih su građani podnosili žalbe pa je tako, kada je u pitanju Granična policija ukupno 49 primjedbi stiglo zbog neprimjerene komunikacije, zloupotrebe položaja te drskog i neprofesionalnog ponašanja policajaca na granicama.

Takođe, stiglo je i deset prijava zbog korupcije na granicama, a samo u jednom slučaju dokazana je osnovanost navoda iz žalbe, te su pokrenuti disciplinski postupci za težu povredu službene dužnosti, a o svemu je obaviješteno i Tužilaštvo BiH.

– U šest slučajeva prijave koruptivnog djelovanja policajaca Granične policije navodi nisu mogli biti ni potvrđeni niti odbačeni, jer nije bilo dovoljno dokaza, dok su tri prijave ocijenjene kao neosnovane – navedeno je u izvještaju Odbora za žalbe Parlamenta BiH.

Veliki broj žalbi stigao je i zbog predugog zadržavanja na granicama, posebno kontrole u graničnom pojasu, a kao poseban problem naveden je nedovoljan broj policajaca koji bi mogli blagovremeno izvršavati svoje poslove i radne zadatke.

Kada je riječ o ostalim žalbama, one su se odnosile na narušene međusobne lične odnose između građana i graničara ili na ponašanje policajaca izvan obavljanja službene dužnosti.

– Povećan je broj žalbi koje se odnose na nasilje i prijetnje, među kojima je za tri utvrđena osnovanost navoda iz žalbe, pri čemu su dva policajca proglašena krivim za težu povredu službene dužnosti, dok je jedan suspendovan do okončanja disciplinskog postupka – navedeno je u izvještaju Odbora.

Kada je riječ o DKPT-u, tri žalbe su stigle zbog neprofesionalnog ponašanja, a isto toliko zbog zloupotrebe položaja.

– Razlozi za podnošenje žalbi protiv policajaca SIPA većinom su bili neprofesionalno ponašanje i zloupotreba službenog položaja ili je riječ o ličnim sukobima između policajaca i građana – navedeno je u izvještaju Odbora za žalbe.

Aerodrom Sarajevo

Zbog većeg broja pritužbi građana koje su se odnosile na dužinu čekanja na međunarodnom graničnom prelazu Aerodrom Sarajevo, Odbor za žalbe građana održao je sastanak s rukovodstvom jedinice Granične policije.

– Utvrđeno je da njima nedostaje dovoljan broj policajaca, te da poslove obavljaju maksimalnim angažmanom raspoređenog broja policajaca. Posebno je istaknuto da policajce dodatno opterećuje i obaveza vršenja KDZ kontrole na samom aerodromu, što je jedinstven primjer u Evropi da su ovi poslovi u nadležnosti Granične policije, a ne aerodromskog operatera – navedeno je u izvještaju Odbora za žalbe građana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *