Održana edukativna predavanja o bezbjednosnim rizicima korišćenja društvenih mreža u gradskoj školi u Zvorniku.

Održana edukativna predavanja o bezbjednosnim rizicima korišćenja društvenih mreža

U sklopu realizacije Plana preventivnih aktivnosti na suzbijanju maloljetničkog prestupništva u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj, policijski službenici Policijske uprave Zvornik, 11.10.2017. godine u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ Zvornik, zaučenike devetih razreda, održali su edukativno predavanje na temu „Edukacija o bezbjednosnim rizicima korišćenja društvenih mreža“.

Cilj pomenutih predavanja jeste da se učenicima ukaže na opasnosti sa kojima se mogu susresti ukoliko nepravilno upotrebljavaju društvene mreže, ali i na koji način da pravilno koriste „fejsbuk“ i zaštite svoj profil kako ne bi došlo do određenih negativnosti i zloupotreba od strane drugih lica.
Policijska uprava Zvornik će i u narednom periodu nastaviti sa organizovanjem edukativnih predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola, na teritoriji koju operativno pokriva PU Zvornik, a sve sa ciljem sprečavanja i suzbijanja maloljetničke delinkvencije i drugih asocijalnih ponašanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *