U gradu Zvorniku, sa 16 tačaka dnevnog reda, danas je zasjedala 7. redovna Skupština grada Zvornik.

Skupština grada

Na istoj usvojeno je nekoliko Prijedloga izvještaja iz prethodne godine, među kojima  je razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta grada Zvornik, za prvi kvartal tekuće godine, koji je u odnosu prihodi – rashodi u pozitivnom rezultatu.

Razmatrane su i Informacije o efektima uvođenja poreza na nepokretnosti u 2016. godini, a i iste porezne stope biće i ove godine.

Također, velika pažnja posvećena je i Izvještaju o radu JP “Regionalna Deponija” DOO Zvornik za 2016. godinu, gdje se iz prve ruke mogla čuti opravdanost formiranja iste, kao i da od mjeseca marta 2017. godine, AD “Vodovod i komunalije” Zvornik, skoro preko 90% od projektom planiranog odvoza smeća, isti i realiziraju.

Program korištenja budžetskih sredstava za posticaj razvoja poljoprivrede na području grada Zvornika za 2017. godinu, na osnovu ranije utvređenog budžeta, biće povećan za čak 40% ali samo i striktno za registrovana gazdinstva.

Posljednja tačka dnevnog reda odnosila se na razriješavanje, izbor i imenovanje direktora i Upravnih odbora a Skupština zbog isteka mandata razriješila sve dosadašnje članove školskih Odbora osnovnih i srednjih škola, i odmah imenovala nove članove za naredni mandat.

Pitanje sastava Komisije za povratak, razvoj i integracije bilo je u okviru posljednje tačke dnevnog reda. Na prijedlog dijela članova stranke SDA, danas je trebalo da se razriješi prethodna Komisija i da uslijedi imenovanje nove. Međutim, zbog nepotpunog sastava Komisije za izbor i imenovanje, može se reči da je samo ukinuta prethodna Komisija za povratak, razvoj i integracije a imenovanje novog sastava prolongirano je za narednu Skupštinu.

Skupština grada 2

Velika pažnja posvećena je i Informacijama o maloljetničkoj delikvenciji, kao veoma osjetljivom i teškom pitanju našeg društva. Jednoglasan zaključak svih odbornika bio je da se ovom pitanju mora veoma ažurno, kvalitetno i oprezno još više pristupiti u narednom periodu, jer procenat maloljetničkih delikvencija konstantno raste iz godine u godinu.

(Zvornički.ba)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *