Deminerski timovi Norveške narodne pomoći u Bosni i Hercegovini u ponedeljak, 03.07.2017.godine počeće deminiranjem terana  i tehničkog izviđanja na lokaciji „Baljkovica-Rebići“ u mjesnoj zajednici Baljkovica.

Pazi mine deminiranje

Ukupna površina minski sumnjivih lokacija na deminerskom radilištu iznosi 6.061 metara kvadratnih i nalaze se na listi prioriteta projekata za deminiranje za 2017. godinu. Uporedo sa izvođenjem deminerskih aktivnosti u lokalnoj zajednici Baljkovica, grad Zvornik i Norveška narodna pomoć provodit će i aktivnosti upozoravanja na mine za kategorije stanovništva izložene minskom riziku u zajednici.

(Osvit)