Poznati korisnici Programa pomoći u obavljanju pripravničkog staža povratnika sa VSS

0

Obavještavamo podnosioce prijava na Javni poziv za učešće u „za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža kroz rad sa ili bez zasnivanja radnog odnosa povratnika sa VSS na području Republike Srpske  i u općinama Federacije BiH: Bugojno, Busovača, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje, Donji Vakuf, Dobretići, Jajce, Kiseljak, Novi Travnik, Vitez, Čapljina, Mostar, Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Doboj Jug, Maglaj, Olovo, Vareš, Usora, Zavidovići, Žepče, Odžak, Orašje, Čelić, Doboj Istok, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna,Teočak, Foča (FBiH), Pale (FBiH), Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Bužim, Ključ i Sanski Most“, broj: 03-32-3-88-1/20od 10.06.2020. godine, da je konačna Lista potencijalnih učesnika u Programu objavljena na web straniciwww.fmroi.gov.ba, kao i oglasnoj ploči Federalnogministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

VIŠE SA WEBA

loading...

VIŠE SA WEBA

loading...