Za proširenje kapaciteta Doma za stara lica u Kiseljaku kod Zvornika Gradska uprava osigurava 55.000 KM.

Proširuje se kapacitet Doma za stara lica u Kiseljaku kod Zvornika Gradska uprava osigurava 55.000 KM

Gradska uprava u Zvorniku će finanasirati proširenje smještajnih kapaciteta Doma za stara lica u Kiseljaku kod Zvornika, a za te namjene će u narednoj godini biti izdvojeno oko 55.000 KM. Trenutno su popunjeni svi kapaciteti ove ustanove, odnosno, u njoj boravi 40 starih osoba.

Najjeftiniji u RS

Naknada za mjesečni smještaj jednog korisnika za pokretne osobe iznosi 660 KM, dok je za nepokretne osobe 695 KM i po tom parametru su najjeftiniji u Republici Srpskoj.

Prema riječima Zorana Radosavljevića, direktora ove javne ustanove, proširenjem, odnosno rekonstrukcijom jednog dijela objekta će biti omogućen smještaj za još deset osoba.

Proširuje se kapacitet Doma za stara lica u Kiseljaku kod Zvornika Gradska uprava osigurava 55.000 KM
Direktor Zoran Radosavljević

– Gradska uprava u Zvorniku će finansirati projekt proširenja Doma, a očekivanja su da do kraja juna naredne godine budu završeni ti radovi. Osim ovih radova, u lokalnoj strategiji planirana su i daljnja proširenja kapaciteta Doma za stara lica jer mi već godinama imamo popunjenost kapaciteta od gotovo sto posto, a potreba za ovim ustanovama je sve veća jer imamo puno zahtjeva za boravak starih osoba – kaže Radosavljević.

Od osnivanja Doma za stara lica u Kiseljaku, odnosno od 2011. godine do sada usluge ove ustanove je koristilo 199 osoba ne samo iz regije Birča već i iz Semberije i drugih krajeva BiH te iz Srbije.

– Ovi korisnici u Dom dolaze ili na zahtjev nadležnog centra za socijalni rad, srodnika ili na lični zahtjev, potpisivanjem ugovora o smještaju – ističe Radosavljević.

Posluju pozitivno

Prema Radosavljevićevim riječima, prošlu godinu su poslovali pozitivno, odnosno imali su isti bilans prihoda i rashoda od 339.720 KM, a prema planu koji su usvojili i odbornici gradske Skupštine, godišnji prihod za narednu godinu je planiran u iznosu od 388.800 KM.

(Avaz)