Raspisan Javno poziv za podršku studentima sa statusom povratnika na području cijele BiH

Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice nastavlja sa projektima podrške povratnicima na području cijele Bosne i Hercegovine. Raspisan je Javni poziv za dodijelu stipendije studentima sa statusom povratnika na području BiH:

J A V N I P O Z I V
za dodjelu stipendija studentima povratnicima na području
države Bosne i Hercegovine za akademsku 2023/2024 godinu
I Predmet javnog poziva
Predmet javnog poziva je podrška studentima povratnicima dodjelom stipendija za akademsku
2023/2024. godinu.
II Cilj javnog poziva
Podrška studentima povratnicima, demografskom osnaživanju i ostanku mladih u Bosni i Hercegovini.
III Pravo učešća – opći kriteriji

Pravo učešća u javnom pozivu imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:
1. da su članovi povratničkih domaćinstava na području države Bosne i Hercegovine;
2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka;
3. da studiraju na jednoj od akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini;
4. da imaju status redovnog ili redovnog samofinansirajućeg studenta, prvi put upisani na neku od
godina studija I ili II ciklusa po Bolonjskom sistemu studiranja odnosno studenti dodiplomskog
studija;
5. da nisu stariji od 30 godina.

Opširnije i detaljnije klikom na linkove u nastavku:

JAVNI POZIV:
PRIJAVNI OBRAZAC:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *