Reciklaža otpadnog materijala na području Zvornika je u povoju i njome se bavi samo jedna privatna firma čiji radnici sirovine sakupljaju na regionalnoj deponiji na Crnom vrhu.

Reciklaža otpada na zvorničkoj deponiji nikako da uhvati puni zamah
FOTO: Blic.rs

Da bi ovaj proces, kao i u mnogim drugim zemljama, donosio veću zaradu potrebno je uvesti nekoliko novina, od kojih bi na prvom mestu bila kontejnerska mreža kako bi građani prilikom bacanja, ujedno, klasifikovali otpad, odnosno odvajali papir, plastiku, metal.

Jovan Tomić, direktor „Vodovod i komunalije”, kaže da su oni i ranije razmišljali o uvođenju ovog sistema odlaganja otpada, ali postoji nekoliko problema za njegovu realizaciju.
Prvi problem su lokacije za kontejnere u samom gradu. Pre svega građani se bune ako su kontejneri u blizini njihovih kuća, zgrada, a s obzirom na konfiguraciju grada teško je pronaći nove adekvatne lokacije kojima bi svi bili zadovoljni. Drugi uslov, da bi se mi kao preduzeće mogli baviti reciklažom otpada i, naravno, od toga povećati svoje prihode, jeste izgradnja nekog sortirnog centra koji bi morao biti natkriven kako bi se proces odabira otpada mogao bez problema raditi. Za to trenutno nemamo novca, a nedavno nismo prošli na jednom takvom konkursu sa našim projektom za sortirni centar – rekao je Tomić i dodao da oni raspolažu sa dovoljnim brojem kontejnera.

Mesečno odvezu robu u vrednosti od 1.500 KM

Sa druge strane, privatna firma koja vrši selekciju i odvoz sekundarnih sirovina sa regionalne deponije na Crnom vrhu, mesečno odveze robu u vrednosti od 1.500 KM.

Iz JP „Regionalna deponija” kažu da su oni na ovaj način ostvarili dvostruku korist.

Reciklaža otpada na zvorničkoj deponiji nikako da uhvati puni zamah
FOTO: Arhiv

Sve sirovine koje oni odvoje, vagamo i oni nam uredno plaćaju. Direktna mesečna korist od ovog posla je oko 1.500 KM, s tim što treba dodati da se napravi i indirektna korist jer manje trošimo naše mašine za rad na deponiji te i tu uštedimo još oko 500 KM. Sa druge strane, odvozom ovih količina otpada produžava se vek trajanja deponije koja je projektovana na određene količine za narednih 20 godina – kaže Aleksandar Vračević, direktor JP „Regionalna deponija” i dodaje da je početak rada regionalne deponije otvorio mogućnost da se reciklaža otpada i prikupljanje sekundarnih sirovina u Zvorniku značajno povećaju.
Rešen problem divljih deponija

Otvaranje regionalne deponije na Crnom vrhu kod Zvornika rešilo je problem divljih deponija u devet opštine RS i FBiH.

Počela je da se gradi 2010. godine, a prve količine otpada su primljene prošle godine.

Deponija je centar za odlaganje otpada za opštine Bratunac, Srebrenicu, Miliće, Vlasenicu, Osmake, Šekoviće, Sapnu i Kalesiju, te Grad Zvornik.

(Blic.rs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *