Kišne padavine na području općine Kalesija stvorile su nove probleme za stanovništvo. Naime, rijeka Gribaja u Tojšićima se izlila iz korita na dijelu kod pijace gdje voda presjekla i putnu komunikaciju za desetak stambenih objekata.

Ovaj problem već godinama je prisutan u Tojšićima. Pojedini mještani su svoje stambene i pomoćne objekte napravili u samim riječnim koritima, čime su spriječili normalan protok vode. Tu je i problem nelegalno sagrađenih mostova koji su suzili riječna korita i onda sa Majevice kada bujične vode naiđu voda nema normalan protok, kazao je općinski načelnik Sead Džafić.

gribaja_nacelnik

On je istakao da je Općina Kalesija uradila projekat uređenja korita rijeke Gribaje koji podrazumijeva rušenje nelegalnih mostova i izgradnju adekvatnog mosta koji bi koristio svim mještanima čime bi se spriječile poplave u budućnosti.

Rijeka Spreča izlila se na poljoprivrednom zemljištu, ali većih problema za sada nema.

Također, načelnik je istakao da je došlo i do aktiviranja tri klizišta u Mahmutovićima, Hrasnu Gornjem i Petrovicama.

Ekipa Civilne zaštite zajedno sa JP „Vodovod i kanalizacija“ danas su uspjeli da saniraju klizište u Mahmutovićima koje je ugrozilo lokalni put, a sutra bi trebalo da se krene i sa sanacijom ostala dva klizišta.

kliziste_1

Općinski načelnik Sead Džafić i predstavnici nadležnih službi od jutros su na terenu i rade sve kako bi se spriječila veća šteta.

 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *