Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je Srpska, statistički posmatrano, u odnosu na zemlje u okruženju i Federaciju BiH imala najmanje ljudi koji su u periodu virusa korona ostali bez posla ili privremeno ostali bez radnog angažmana.

Cvijanovićeva je naglasila da je uloga institucija Srpske bila da u toj krizi postavlja ciljeve i na analitički način prati njihovu realizaciju i efekte.

“Vjerujem da su ti efekti i veći nego u zemljama u okruženju i u FBiH jer smo mogli statistički pratiti i vidjeti da smo imali u suštini neki najmanji broj ljudi koji su u ovom periodu ostali bez posla ili su privremeno ostali bez radnog angažmana. Znači da su postignuti efekti i cilj. Ipak, pred nama stoji najveći problem – kako vratiti privredu u normalne tokove i redovno punjenje budžeta s obzirom na obaveze prema budžetskim korisnicima. U tom smislu naravno da smo na dobrom putu, a jedan od načina jeste interventna podrška koja dolazi od MMF-a”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da će ugroženi sektori poput turizma i hotelijerstva biti stimulisani i izdavanjem turističkih vaučera, te da je ta inicijativa potekla od ljudi koji rade u tim oblastima, a što je podržao njen kabinet u saradnji sa ljudima iz Privredne komore Srpske.

“Uključeno je bilo i resorno ministarstvo, a podrška je dobijena i od Vlade. Postignut je dvostruki cilj – da se sačuvaju pomenuti poslovi i sanira šteta u tim oblastima, ali i da se građanima na neki način umanje troškovi ako se odluče da dio odmora provedu u Srpskoj jer mnogi od njih neće odlaziti na ljetovanja u inostrane zemlje”, rekla je Cvijanovićeva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *