Wednesday, June 3#OSTANIKUĆI I © ZVORNIČKI.BA

Sapna: Projekat “Dijaspora za razvoj”, realizovana aktivnost “Prenos znanja” za bolji status žene u društvu (FOTO)


Prati novosti i na fejsbuku!

U Sapni je u proteklim danima realizovan projekat “Dijaspora za razvoj”, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI) i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH. U okviru ovog projekta realizirana je aktivnost „Prenos znanja’’ tako što je upriličena posjeta stručnjaka iz Dijaspore gđe.

Sapna: Projekat "Dijaspora za razvoj", realizovana aktivnost "Prenos znanja" za bolji status žene u društvu (FOTO)

Željke Šećerbegović institucijama na području Općine, a održana je i radionica “Dizajn života” posvećena ženama.
Kroz ovaj projekat upriličena je posjeta Centru za rani rast i razvoj, Osnovnoj školi „Sapna“ i RTV Glas Drine. Na realiziranoj radionici za društveno aktivne žene “Dizajn života” govorilo se o položaju žene u politici i rukovodećim pozicijama.

Sapna: Projekat "Dijaspora za razvoj", realizovana aktivnost "Prenos znanja" za bolji status žene u društvu (FOTO)

Cilj radionice je bio ustvari kako da žena stekne što bolje samopovjerenje i samopuzdanje, kako da sebe izgradi i komunicira, potaknuti ženu da bude odlučna i da se uključi u sve važne procese društvene zajednice.

Sapna: Projekat "Dijaspora za razvoj", realizovana aktivnost "Prenos znanja" za bolji status žene u društvu (FOTO) Sapna: Projekat "Dijaspora za razvoj", realizovana aktivnost "Prenos znanja" za bolji status žene u društvu (FOTO) Sapna: Projekat "Dijaspora za razvoj", realizovana aktivnost "Prenos znanja" za bolji status žene u društvu (FOTO)

(Zvornicki.ba)

Podijelite nas :

loading...