Uzgoj borovnice aktuelan je na ovim prostorima već nekih 15 godina, ipak intenzivnija plantažna proizvodnja ovog voća zabilježena je u posljednje dvije – tri godine. Pri tom su i različita iskustva u proizvodnji. Ima proizvođača koji smatraju da je uzgoj ovog bobičastog voća isplativ, ali ima i onih koji misle da početni uspjeh nije dugoročno održiv.

zasad-borovnice-1-880x495 (1)

Kako bi proizvodnja bila finansijski isplativa, trebalo bi se pridržavati određenih pravila u uzgoju, kako navode iz kompanije ATP Irrigation.

Pravilno odabrati lokaciju terena

Odabir mjesta i položaja lokaliteta zasada veoma je važan. Potrebno je obratiti pažnju na nadmorsku visinu, konfiguraciju i ekspoziciju terena. Prije početka bilo kakvih aktivnosti, neophodno je uraditi hemijsku analizu zemljišta, u oraničnom sloju (0 -30cm).

Uzgoj borovnica? Pametna investicija!

Borovnica više voli kisela, rastresita tla, koja su bogata humusom, a što se najbolje može odrediti putem analize tla. Bilo bi poželjno na parceli imati i napajanje električnom energijom.

Pored analize zemljišta, trebalo bi izvršiti i hemijsku analizu vode, kako bi se osiguralo pravilno navodnjavanje. Ipak, većina proizvođača zanemari analizu vode ili je poistovjeti sa analizom zdravstvene bezbjednosti vode. Ukoliko je voda dobra za piće, to nikako ne znači da je odgovarajuća za navodnjavanje i ishranu borovnice. Pri tom, dobro je znati da u jeku vegetacijskog ciklusa, njene minimalne potrebe za vodom su 30 metara kubnih po hektaru, dnevno.

Najmanje koštaju 100% zdrave sadnice

Sljedeće što je potrebno obezbjediti je zdrav sadni materijal, bez virusa. Na tržištu su dostupne sadnice različitih cijena i kvaliteta. Trebalo bi imati na umu da su najjeftinije one sadnice koje su 100% zdravstveno bezbjedne.

Odgovarajući izbor sorte je naredni korak u proizvodnji. Da bi se izabrao pravi sortiment, uzmite u obzir i uslove uspjevanja, kao i to koliko ste konkurentni na tržištu. Na ovim prostorima uglavnom su zastupljene sorte Duke, Huron, Liberty, Aurora, Eliot, Blue Crop.

Proširuju zasade pod borovnicom – prodaju je za 6,5 evra po kilogramu

Najpopularnija za uzgajivače u regionu je sorta Duke jer dospijeva na tržište kada npr. Španci i Francuzi završavaju sa berbom dok Poljaci još nisu ni krenuli sa branjem plodova. To obuhvata period od početka juna do početka jula.

Voćari bi takođe trebali da počnu sa uvođenjem novih sorti u proizvodnju. Kada je riječ o vremenu dospijevanja za berbu, najbolje je saditi srednje i kasne sorte, kako bi što duže bili prisutni na tržištu. Pored svega navedenog, veoma je značajna i edukacija proizvođača, kao i pravilan izbor stručnog lica koje će dati pravi savjet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *