Monday, June 1#OSTANIKUĆI I © ZVORNIČKI.BA

Tag: kapija divic

Gradska kapija Zvornika jedan od simbola grada kroz koji morate proći

Gradska kapija Zvornika jedan od simbola grada kroz koji morate proći

ČARŠIJA, KULTURA, NAJNOVIJE, VIJESTI, ZANIMLJIVO, ZVORNIK
Jedan od simbola grada Zvornika koji je 2010. krasio razglednice u povodu obilježavanja 600. godišnjice grada, bila je Gradska kapija, objekt kroz koji svaki putnik namjernik prođe na ulazu ili izlazu iz grada na Drini. Kompleks tvrđave Gradska kapija dio je Donjeg grada u okviru kompleksa zvorničke tvrđave pod nazivom Stari grad. Nekada je to, oko 1900. godine, bio prostor na kome su bile vojne barake i štale za konje, skladišta municije i oružja i zatvori. Gradska kapija u Zvorniku: Proširena nakon gradnje ceste Koliko je gradska kapija važna i koliku je ulogu imala u različitim epohama, govori činjenica da je kroz nju išla putna komunikacija između Beograda i Sarajeva. U njenoj neposrednoj blizini Rajko Avramović, dugogodišnji prosvjetni i muzejski radnik, pronašao j