Tag: Vucerevic

Vračević : Saradnja JP “Regionalna deponija ” Zvornik i uključenih opština zadovoljavajuća

Vračević : Saradnja JP “Regionalna deponija ” Zvornik i uključenih opština zadovoljavajuća

NAJNOVIJE, REGIJA, ZVORNIK
Regionalna deponija na lokalitetu Crni vrh kod Zvornika, počela je sa radom krajem prošle godine. Aleksandar Vračević, direktor Regionalne deponije, kaže da je saradnja sa opštinama koje su uključene u ovaj projekat bila zadovoljavajuća i u toku same izgradnje deponije ,ali i danas . Vračević posebno ističe saradnju sa opštinama Kalesija i Sapna, koje su najredovnije u dovoženju otpada i plaćanju usluga. “Značaj rada deponije je vrlo veliki jer se lagerovanje otpada odvija na propisan ekološki način, spriječen je prodor podzemnih voda u okolnom zemljištu i na taj način sprečavamo zagađenje zemljišta na duge staze”, rekao je Vračević. Kapacitet deponije je do 40 hiljada tona na godišnjem nivou, a ona će doprinijeti i smanjenju broja divljih deponija na području regije Birač. Pro