Vračević : Saradnja JP “Regionalna deponija ” Zvornik i uključenih opština zadovoljavajućaRegionalna deponija na lokalitetu Crni vrh kod Zvornika, počela je sa radom krajem prošle godine.

Aleksandar Vračević, direktor Regionalne deponije, kaže da je saradnja sa opštinama koje su uključene u ovaj projekat bila zadovoljavajuća i u toku same izgradnje deponije ,ali i danas .

Vračević posebno ističe saradnju sa opštinama Kalesija i Sapna, koje su najredovnije u dovoženju otpada i plaćanju usluga. “Značaj rada deponije je vrlo veliki jer se lagerovanje otpada odvija na propisan ekološki način, spriječen je prodor podzemnih voda u okolnom zemljištu i na taj način sprečavamo zagađenje zemljišta na duge staze”, rekao je Vračević.

Kapacitet deponije je do 40 hiljada tona na godišnjem nivou, a ona će doprinijeti i smanjenju broja divljih deponija na području regije Birač.

Projekat izgradnje vrijedan više od 5 miliona dolara finansiran je kreditom Svjetske banke, a Vlada RS je podržalaVračević : Saradnja JP “Regionalna deponija ” Zvornik i uključenih opština zadovoljavajuća sufinansirajući u iznosu od 10 odsto na povučena sredstva. Na regionalnoj deponiji koja ispunjava evropske standarde odlaže se otpad iz Bratunca, Vlasenice, Šekovića, Srebrenice, Milića, Osmaka, Sapne, Kalesije i Zvornika. Aktivnosti na realizaciji ovog projekta počele su u julu 2009. godine kada su sedam opstina iz RS i dvije iz Federacije BiH, donijele odluku o udruživanju u okviru ovog projekta. Odluka o formiranju Javnog preduzeća “Regionalna deponija Zvornik” donesena je 2010. godine.

Problemi su nastali u općini Sapna jer je povećana cijena komunalnih usluga te se intenzivno radi kako bi se to ublažilo i prevazišlo.

 

Vračević : Saradnja JP “Regionalna deponija ” Zvornik i uključenih opština zadovoljavajuća
Najsavremenija deponija u cijelom regionu

(osvit)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *