U planu linijski brodski saobraćaj između Šapca, Sremske Mitrovice i Beograda

Agencija za upravljanje lukama Srbije, potpisala je Ugovor o obavljanju lučke delatnosti sa privrednim društvom GEO-PROJEKT SM doo, čime je ovo pravno lice postalo operater na međunarodnom putničkom pristaništu u Šapcu.

Ugovor je potpisan na period od deset godina a obaveze operatera predviđaju ulaganja u održavanje lučke infrastrukture i pristupnog plovnog puta, navedeno je na sajtu Agencije.

Agencija je realizovala investiciju u izgradnju infrastrukture međunarodnog putničkog pristaništa u Šapcu, koje je otvoreno u decembru prošle godine.

Šabac je jedna od lokacija koje su obuhvaćene projektom „Zaplovi Srbijom“. Cilj projekta je izgradnja nedostajuće nautičke infrastrukture: marina, pristaništa i pontona za kanalski i linijski saobraćaj, kao i podizanje svesti javnosti o prednostima nautike za promociju zemlje i povećanje prihoda.

Otvaranjem pristaništa u Šapcu upotpunjena je infrastruktura za kruzing na reci Savi.
Agencija je najavila i da će se u U narednom periodu raditi na uspostavljanju linijskog brodskog saobraćaja koji će povezivati Šabac, Sremsku Mitrovicu i Beograd.

IZVOR: ekapija.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *