Novac za nastavak izgradnje drinskog nasipa kroz Janju postoji, nezavisno od budžeta Grada, ali nažalost nismo još naišli na razumijevanje stanovnika od kojih bi trebalo da otkupimo zemlju, poručuje gradonačelnik Bijeljine.

Ugovor o proširenju sistema za navodnjavanje na površini od oko 500 hektara, na području Batkovića, potpisali su juče ministar poljoprivrede, šumarstva i vodprivrede Republike Srpske, Boris Pašalić i gradonačelnik Bijeljine, Mićo Mićić. Već je uspješno izgrađen jedan takav sistem u Donjem Crnjelovu i trebalo bi da krene sa radom u sljedećem mjesecu.

Gradonačelnik je naveo da je vrijednost novog sistema 4,5 miliona KM, a Grad će u finansiranju projekta učestvovati sa oko 600.000 KM, navode Nezavisne.

“Navodnjavanje u ovom dijelu Bosne je važno za poljoprivredne proizvođače koji uzgajaju povrće. U Donjem Crnjelovu završena je gradnja sistema za navodnjavanje i on će pokrivati 504 ha zemljišta. Ministar poljoprivrede potvrdio je da će ove godine poljoprivrednici imati besplatno navodnjavanje, zbog postojeće pandemije korona virusa, ali i zbog utvrđivanja troškova. Takođe, u toku su radovi na čišćenju Stare Dašnice kroz Batković, sve do Visoča”, objašnjava Mićić.

U toku pregovori za drinski nasip

Pored aktuelne teme oko navodnjavanja, sa ministrom Pašalićem razgovarao je i o izgradnji drinskog nasipa na području rijeke Janje, što je isto tako važno pitanje za Semberiju, a koje se ne odvija baš kao što je i planirano.

Prema njegovim riječima, novac za izgradnju ovog nasipa, postoji i to nezavisno od gradskog budžeta, ali ono što spriječava njegovu realizaciju jeste otpor stanovnika, od kojih bi trebalo da se otkupi zemljište. “Apelujem da se u narednom periodu od mjesec dana razmotre sve ponude koje smo do sada dobili, kako bi smo mogli uspješno riješiti ovo pitanje, da ne moramo proglašavati javni interes”, navodi gradonačelnik.

Kako kaže, na jednoj od predstojećih sjednica Vlade Republike Srpske riješavati će se i pitanje zemljišta koje je sada u vlasništvu Poljoprivrednog kombinata “Semberija”, a gdje se planira izgradnja poslovno – industrijske zone u Bijeljini. Riječ je o 58 hektara zemljišta, a koje je prema urbanističkom planu proglašeno kao građevinsko.

Kompletna ulaganja su oko 33 miliona KM
Ukupna vrijednost projekta izgradnje sistema za navodnjavanje u ovom dijelu BiH iznosi 12,5 miliona KM. Od tog iznosa 85% obezbjediće Vlada RS dok će preostali dio finansirati Grad Bijeljina.

“Kompletna ulaganja u ovaj sistem, kao i radovi oko saniranja i izgradnje vodoprivrednih objekata na teritoriji Semberije, za prošlu, tekuću i narednu godinu, iznose oko 33 mil KM. Takođe se radi i na Majevičkom kanalu, kao i na dijelu kanala kroz Glogovac. Sve su to značajna ulaganja i radovi”, objašnjava Pašalić.

Što se tiče radova na drinskom nasipu, kako kaže, predviđena sredstva od Svjetske banke za ove namjene, neće se moći iskoristiti u tekućoj godini.

“Kada bude bilo riješeno pitanje otkupa zemljišta za ovaj nasip, moćiće da se nastavi sa izgradnjom jer će se novac obezbjediti putem projekta Koridor Drina-Sava, kao i sredstvima Evropske investicione banke”, navodi Pašalić.

Povećan budžet za poljoprivredu
Ono što se potvrdilo u praksi da je najvažnije u vremenu pandemije i krize koja nas je zadesila, svakako proizvodnja hrane i poljoprivreda. U skladu s tim, odlučeno je da se poveća budžet Agrarnog fonda Grada Bijeljine na 1,6 miliona KM (dosadašnji je iznosio 1,1 mil. KM). Takođe je i Ministarstvo poljoprivrede u ranijem periodu poljoprivrednicima u Semberiji dodijelilo 539 paketa za proljetnu sjetvu.

Lokalna samouprava će nastojati da pomoću Agrarnog fonda podrži poljoprivredne proizvođače koji imaju manja gazdinstva i koji ne mogu ostvariti subvencije na republičkom nivou.

“Smatram da je uspjeh što je sjetva kod nas obavljena u roku, a očekivanja su čak i nadmašena”, poručio je gradonačelnik Bijeljine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *