U cilju rješavanje problema potrošača i upoznavanja sa njihovim pravima te obavezama trgovaca i drugih davaoca usluga, u Zvorniku je održan okrugli sto na temu „Trgovci-pružaoci usluga, prava i obaveze“.

U Zvorniku organizovano predavanje na temu Trgovci-pružaoci usluga, prava i obaveze“ (VIDEO)

Rukovodilac Odsjeka za zaštitu potrošača u Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske Braco Vrančić kaže da resorno ministarstvo pruža podršku i potrošačima i udruženjima potrošača, s ciljem rješavanja većine problema u ovoj oblasti.


On je dodao da je ciljna grupa trgovci koji treba da znaju da postoje određena prava potrošača kako ne bi dolazili u koliziju sa zakonskim normama.
Radanović je rekao da je ovo jedan u nizu okruglih stolova koji se održavaju na regiji Birač u organizaciji Udruženja za zaštitu potrošača „CAM“iz Šekovića.